hamitozlu paylaştı.

Baya zaman oldu ama o arkadaşı arıyorum.

Ben kafede oturuyordum. Sonra içeri bir genç girdi 20li yaşlarında başladı teknoseyirdenim, teknoseyir felan diye sonra dayanamayıp kalktım yanına gittim sen ne ayaksın dedim 🙂 bir afalladıydı sonra işte bende teknoseyirdeyim diyip çay ısmarlamıştım sohbet etmiştik eğer burdaysan ses et haberim olsun o zaman nickini almayı unutmuştum genç arkadaş.

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#FilmTavsiyesi A.Street.Cat.Named.Bob Bir uyuşturucu bağımlısının kedi ile bağımlılığından kurtulması. Aile ile izlenebilir.

http://www.imdb.com/title/tt3606888/?ref_=fn_al_tt_1

A Street Cat Named Bob (2016)

Directed by Roger Spottiswoode. With Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt. Based on the international best selling book. The true feel good story of how James Bowen, a busker...
BeğenFavori PaylaşYorum yap
hamitozlu paylaştı.

#fırıldakailesi orta dünya ‘ya sakın gitmeyin, en azından çocuğunuzu götürmeyin. Böyle bir çizgifilmin 7 yaşına uygun izni alması kesinlikle rezillik, kepazelik. Yoğun şekilde seviyesiz cinsel espiri içeriyor.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 9 / 10
hamitozlu paylaştı.

Bitcoin minner olarak da bilinen ve gereksiz yere bilgisayarınızın diskinin dolup yorulmasına sebep olan virüsün nasıl kaldırılabileceği ile alakalı bir rehber hazırladım. Umarım aramızdan birilerinin işine yarar.

Ethash Virüsü Nasıl Kaldırılır?

--Bitcoin Minner (Bitcoin Oluşturucu) olarak da bilinen ethash virüsü bilgisayarınızda gereksiz bir zorlanmaya ve diskinizin durduk yere dolmasına sebep olur...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

#Paypal Geri mi dönüyor? #HaftalıkGündemeMalzeme
Bugün yayınlanan yönetmelikle elektronik para transferinde tutar bazında limit getirilerek işlem bilgisi istenmeyecek. @gamsizm
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2.2.11. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler
Yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun;
a) 20 nci maddesi kapsamında elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde,
-- Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,
-- Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı yediyüzelli TL’yi,
-- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi,
b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde ise,
-- Bir seferlik işlem tutarı üçyüz TL’yi,
-- Aylık işlem tutarı yediyüzelli TL’yi,
aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilirler.
Belirtilen tutarların üzerinde elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştiren yükümlülerce;
-- Gerçek kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,
-- Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit edilmesi,
-- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması,
koşuluyla müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir.
6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında, ödeme kuruluşu tarafından temin edilen terminal aracılığıyla gerçekleştirilen ödeme hizmetinde (sanal terminal hizmeti), ödeme kuruluşunun müşterileri bakımından ikinci paragrafta yer alan tedbirler tutar gözetilmeksizin uygulanabilir.
Bu maddedeki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca birinci paragraf kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170202-5.htm

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Gerçekse efsane olmuş. #Siri
Daha önce de pek çok enteresan olaya imza atan ve yüzümüzü güldüren Siri, bu sefer de “sahibine” küstü. Apple’nin Zorlu Center’deki teknik servisine Siri’sinin kendisi ile konuşmadığı şikayetiyle giden bir kişi, ekibin uzun süren araştırmaları sonrası Siri’nin bu tavrının nedenini öğrendi.
Siri, kendisine sık sık kötü sözler söylediği için sahibiyle konuşmama kararı almış ve o zamandan sonra sorulanları sadece yazıyla cevaplamaya başlamış. Zorlu Center’deki teknik servisin, Apple’nin Amerika’daki merkeziyle iletişime geçmesinin ardından Apple Amerika, iPhone’nin sahibine Siri’den özür dilemesini ve ona bir süre iltifatlarda bulunmasını söyledi.

http://www.ulke.com.tr/teknoloji/haber/729240-siri-sahibine-kustu

Siri sahibine küstü - Teknoloji - Ülke.com.tr

Apple’nin iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemleri için geliştirdiği kişisel asistan ve bilgi gezgini olan Siri, insanları şaşırtmaya devam ediyor.
BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 7 / 18