Google family

 

Google family kurulum

 1. Kurulum için yetişkin gmail hesabı ve bu hesaba bağlı çocuk gmail hesabı açarak bağlamınız gerekir.
 2. Bağlı hesaplar sonrası ebevyn telefona family kontrol
 3. Çocuğun telefon veya tabletine family çocuk uygulamasını kuruyorsunuz. Kurulum sırasında soruyor bu telefon çocuk mu yetişkin mi diye. Eğer doğru uygulama değilse google play yönlendiriyor ve doğru uygulamayı kurduruyor.
 4. Alttaki resimler ebevyn ekran görüntüsü. Bu şekilde nelere sınırlama verebiliyorsunuz siz seçiyornuz.
 5. Sınırlamalar: a) yaş sınırı oyun uygulama indirmek için, süre sınırlaması 2-3 saat şeklinde, uygulama kurma kaldırma sınırlaması, eğer kurmuşsa bu oyunları onaylama, uyku zamanlayıcı ... daha fazla da yapabiliyorsunuz.

 

 

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Microsoft Family

Ailede belli yaş grubu için Microsoft Famiy kullanarak çocuk için güvenli ve kontrol edilebilir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Kullanımı için Windows işletim sistemi kullanmanız siz ve çocuğunuz için windows mail (hotmail, msn vs) açmanız gerekiyor. Çocuk için açılan hesap sizin hesabınıza bağlanıyor. Hesap açıldıktan sonra windowsta ayrı bir oturum açılmalı. Bu hesap çocuk için açılan hesaba bağlanmalı. Bu işlemden sonra kendi mailinize girerek https://account.microsoft.com/family linkinden çocuk için açılan oturum ayarları yapılmaya başlanır

 1. Activity alanında tarayıcı bazlı izin verme/engelleme
 2. Screen time da ekran süresini belirleme
 3. App and game limits uygulama ve oyunlara limit getirme /engelleme
 4. Content restrictions içerik bazlı engelleme
 5. Spending windows mağazdan alış veriş yapabilme izni ve belirlenecek tutarda harcama yapma
 6. Find your child çocuğun yerini bulma
 7. Bunları yaptıktan sonra belirlenen sürede rapor alma özelliği
 8. Ms her zamanki gibi bir uygulamanın daha içine etmiş. Normalde Win7 gayet kullanışlı ve yerel hesapla yapılan ve pratik olanı online taşımış ve inanılmaz kullanışsız hale getirmiş. Tek avantajı raporlama. Çocuğunuz eğer silah alma peşindeyse görebilirsiniz.
 9. Oturumda verilen yetkiler kadar kullanabiliyor. Bunun dışında çocuk işlem yapamıyor. Sistemsel açık yok. Ancak çocuk hesabına da şifre istiyor. Eğer bilgisayarınızda şifre yoksa şifreleme istiyor. Bu da gayet mantıklı.  Ez cümle bi şeyin de içine etme be MS
BeğenFavori PaylaşYorum yap

SOSYAL FENOMEN VERGİSİ

SOSYAL FENOMEN VERGİSİ

Youtuber, Instagram, Snapchat vb. yayın yapan fenomenlerin vergi yükümlülükleri nelerdir? Yazı 18.05.2020 tarihinde hazırlanmış olup 2020 yılı mevzuatı dikkate alınmıştır.

Günümüzde sosyal fenomen olarak bilen internet üzerinden yayın yapan kişilerin kazançları aynı zamanda vergi yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir. Elde edilen kazancın şekline göre kazancın türü de değişmektedir. En çok sorulan soru 100 TL  kazandım vergi ödeyecek miyim? Mükellef olacak mıyım? Vergi mevzuatı bu konuda kazancın devamlı mı yoksa birkaç defa mı elde edildiğine bakar. Kazancın devamlı olması için birden fazla olmalı. Örneğin 2020 yılında tek seferde elde ettiğiniz kazanç ikinci vergi dilimini geçmiyorsa (2020 yılı için 40 000 TL) vergiden istisnadır. Ancak sürekli birden fazla 100 TL, 90 TL, 300 TL gibi kazançlarınız varsa vergi mükellefi olmak zorundasınız. Bu vergi ödeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Vergi mükellefi olmak kazancın beyanı için şart olan bir durumdur.  Youtube üzerinden geliri aktif etmeniz vergi mükellefiyetini doğurmaz.

 

 1. Kazancın türü ise vergi mükellefiyetini belirler. Eğer youtube üzerinden yayın yapıyor Google reklam gelirini size ödüyorsa bu ticari kazançtır. Burada yapılan yayınlar arasında başka ürün ve firmalara ait reklamları yapılıyorsa ticari kazanç (hizmet kazancı) dır. Eğitim amaçlı olarak reklam geliri elde etmeden üyelere yönelik ( udemy gibi) yapılan yayınlar serbest meslek kazancı kapsamındadır. Udemye yayın veren kişiler serbest meslek kazancı elde ettiği için Udemy gider pusulası düzenlemelidir. Firma yurt dışında olduğu için burada mükellefiyet sorunu çıkmakta konumuz dışında olduğu için yer vermeyeceğim.

Verilen bir özelgede youtuber olarak sadece reklam geliri elde eden kişinin mükellefiyetin devam ettirmesine dair özelge aşağıdadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şahsınıza ait internet sitesi alanında yayınlanan reklamlardan dolayı Google firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, mevcut gelir vergisi mükellefiyet kaydınız devam ettirilerek söz konusu gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

 

https://www.gib.gov.tr/internet-uzerinden-verilen-reklam-hizmetlerinin-vergilendirilmesi

 1. Arızı kazançlar ise gelir vergisi kanunun 82. Maddesinde yazılmıştır. Bu kazançları elde eden ikinci vergi dilimine kadar olan (40 000TL ) vergiden istisnadır. Bu sebepten mükellefiyet açtırılmasına gerek kalmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken konu kazancın devamlı olup olmadığına bakılır.

Kanun:   193 - GELİR VERGİSİ KANUNU

Arızi Kazançlar
Madde 82 (4783 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 09.01.2003)Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır :1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık(*) (310 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için 40.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

 

3.          Vergi mükellefiyeti için ayrıca tacir sıfatını taşımaları da yeter.

Ticari işletme şartları :

Vergi Usul Kanunu Madde 154 Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri

Tüccarlar için aşağıdaki hallerden her hangi biri "İşe başlama" yı gösterir:

1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez),

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-4 üncü maddesiyle değiştirilen ibare) basit usulde  tesbit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.

https://www.gib.gov.tr/taxonomy/term/80477

4.      Elde edilen kazanç nasıl vergilendirilir:

Bazı yerlerde “Youtube kazancına %38 vergi” geldi şeklinde yorumlar var.  Gelmedi. Normal bir mükellef için uygulanan ne ise o mevzuat uygulanıyor. Artan oranlı kazanca göre vergi maliyeti:

Matrah   10.000,00 Matrah      1.000.000,00
Kdv %18 sabit     1.800,00 Kdv %18 sabit         180.000,00
Toplam tahsilat   11.800,00 Toplam tahsilat      1.180.000,00
Gv %15 artan oranlı     1.500,00 Gv %15,20,27,35,40 artan oranlı         351.000,00
Toplam vergi yükü     3.300,00 Toplam vergi yükü         531.000,00
Toplam vergi yükünün %            % 28,00 Toplam vergi yükünün %                      %45,00

https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/GelirVergisi  artan oranlı vergi hesabı.

 

5.       Hiçbir gelir elde edilmese ödenecek olan beyanname damga vergileri ve stopaj

 Şahsa ait ise + Mali müşavir 250 tl kdv dahil makbuzdaki 51,02 tl stopaj
KDV beyannamesi           58,80 12                                              705,60
Üç aylık muhtasar dv           58,80 4                                              235,20
Üç aylık muhtasar stopaj           51,02 12                                              612,24
Üç aylık geçici vergi           91,70 4                                              366,80
Yıllık gelir vergisi         122,00 1                                              122,00
                                         2.041,84
ortalama aylık                                              170,15
Kiralık ise+ Mali müşavir 250 tl kdv dahil makbuzdaki 51,02 tl stopaj+ kira 300 tl net
KDV beyannamesi           58,80 12                                              705,60
Üç aylık muhtasar dv           58,80 4                                              235,20
Üç aylık muhtasar stopaj SMMM           51,02 12                                              612,24
Üç aylık muhtasar stopaj Kira           75,00 12                                              900,00
Üç aylık geçici vergi           91,70 4                                              366,80
Yıllık gelir vergisi         122,00 1                                              122,00
                                         2.941,84
ortalama aylık                                              245,15

6.      Elde edilecek kazançtan, bağkur primleri düşülür (ilk yıl 29 yaş istisnasını ihmal ediyorum)

Zamanında ödendiği şekli ile 868,18*12=10.418,16 . Tablo bir de 10 000 tl gelir elde eden kişi hiç vergi ödemeyecek bu durumda.

418,16 tl zarar yazar. Damga vergisi ve mali müşavirin kestiği makbuzu da gider olarak ekleneceği için zarar daha da artacaktır.

 

Not : youtuberlık yaparken aynı zamanda başka bir yerde sigortalı da çalışabilirsiniz. O zaman bağkur ödemezsiniz.

 

7.      Yeni bir iş kolu olarak bazı firmalar sosyal fenomenlerin hesapların güvenliği ve kontrolü aynı zamanda mali hizmetlerde sunmaktadır. Bunun karşılığında kazancın yarısına kadar sosyal fenomenden almakta. Bu tür ajanslar (kendilerini ajans diye tanımlıyor)  Tüm faturalandırma ve vergilendirme işini ajansa emanet edilemez. Kanunen bu yetki Mali müşavirlerdedir.  Yasal yükümlükler konusunda danışılacak kişi Mali Müşavir veya avukatlardır. Genelde avukatlar bu alandan uzak durur.

Vergi konusunda bir dost tavsiyelerinden uzak durmalısınız. Ceza ile karşı karşıya kaldığınızda yanınızda olmayacaklar

 

8.      Açılışta limited mi, anonim şirket mi yoksa şahıs mı kurulmalı? Bizim tavsiyemiz şahıs işletmesi olmasıdır. Şahıs işletmesi açılışı için son hali ile herkes açabilir:

 1. E devlet şifresi
 2. E devlet üzerinden inter aktif vergi dairesine girilir ve mükellefiyet açılır. Bahsedildiği gibi vergi dairesine, notere gitme, fatura bastırma devri kapandı.

http://www.gib.gov.tr üzerindne interaktif vergi dairesi.Beyanname gönderilmesi ve diğer yasal işlemler için mali müşavir ile anlaşılır.

9.       Fatura için noterden veya anlaşmalı matbaadan fatura bastırarak temin edersiniz. Noterden yaptıracaksanız kırtasiyeden matbu olarak alıp üstüne kendi isim, tc vergi dairesi, adres ve mail adresini her sayfaya yazıp numaralandırmalısınız. Online olarak da düzenleyebilirsiniz. Bu durumda. E imza çıkartılmalı. Anlaşlaşmalı kurumlarla gibin yetki verdiği e arşiv kesebilirsiniz. Ayrıca gib.gov.tr den de kesebilirsiniz. E imzaya gerek kalmadan:

https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html linkinden vergi dairesinden ücretsiz olarak alınacak şifre ile vergi mükellefine 5 000 ve mükellef olmayana 30 000 tl veya tamamı  faturalar için ücretsiz kesilebilir. Tek dezavantajı iptal edilemiyor.

 

10. Vergiden kaçınma nedir?  Ödenecek verginin zamana yayılmasıdır. Vergi kaçırma ile arasındaki fark, kaçırmada vergi ödenmemesi amaçlanır.  Vergiden kaçınmaya örnekler:

a. Firma alacağı demirbaş, otomobil vs için yıl sonununu genelde 12. Ayı bekler bu ayda aldığı sabit kıymetler için 12 aylık amortisman yazılır. Bu şekilde vergi avantajı sağlanır.

b. Bakanlıkça yetki verilen dernek ve vakıflara bağış yapılarak, kamu kurumlar için okul, hasta hane vb yaptırarak %100 gider olarak indirilmesi.

11.  Market alış verişlerin sadece iş için kullanılan kısmı gider yazılır. Eve aldığınız gıda maddeleri vb gider yazılmaz.

12. Şahsınıza aldığınız işiniz ile ilgili vergi mükellefi olmadan önceki aylarda geçerli olmak üzere kamera, mikrofon, telefon, mobilya vb Gelir vergisinden düşülecek. amortisman örneği 40 000 tl kamera aldınız. Kameranın tamamını vergiden düştüm bedavaya getiririm yanlış bir ifadedir.. Vergi ödemeniz çıkarsa giderini indirirsiniz. Yoksa zarar olarak kalır.

 Kamera   40.000,00
KDV %18 matrahı   33.898,31
KDV %18     6.101,69
Amortismana tabi tutar   33.898,31
Amortisman oranı 3.35 sıra %20 5 yıl
her yıl gider yazılacak tutar     6.779,66
Toplam vergi avantajı %20 dilimden     6.779,66
Size maliyeti 27.118,65
 

 

13.  Googledan yatan paraları vergi müfettişleri göremez. İnceleme olmazsa bankadan bu bilgileri isteyemez. İnceleme olursa elde ettiğiniz inceleme yılı ile sınırlı olmak üzere ceza kesilir.  İnceleme kapsamında gelirinizi beyan etmediğiniz için size ceza kesilir. Örnekteki 10 000 tl için

10 000 tl *%15 vergi oranı 1 500 tl vergi aslı 1 500 tl vergi ziyaı cezası ve tespi edildiği tarihteki gecikme zammı toplamda 3 000 tl civarında ceza kesilir. Eğer inceleme vergi mükellefiyeti yönünden olursa :

Her verilmeyen bir beyanname için 1200 tl tutar beyanname vermeme cezasıdır. 12 adet KDV, 4 adet Geçici, + 4 adet Muhtasar ve 1 adet yıllık gelir vergisi cezası toplam 25 adet beyananme *21 =25 200 tl usulsüzlük cezası kesilir.

 

14. Facebook ya da Instagram sayfasında paylaşım yaparak satmanız halinde;

Kendi adınıza satın aldığınız ürünleri, Facebook ya da Instagram sayfasında paylaşım yaparak satmanız halinde, satış yaptığınız internet ortamının işyeri tanımı kapsamına girmesi nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup, internet üzerinden yaptığınız alım satım faaliyetinin büyükşehirler dahil tüm ülke genelini kapsayacağından 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

https://www.gib.gov.tr/sosyal-medyada-paylasim-yaparak-kapida-odeme-sistemi-ile-kozmetik-urunu-satisinin-esnaf-muafligi

 

 1. Evde el işi ile yapılan yanında işçi çalıştırmadan instagram, facebook vb sitelerden satanlar vergi dairesinden istisna yazısı alarak vergi ödemeden mükellefiyet açmadan satış yapabilir. Burada en önemli unsur kişinin kendi el emeği olmasıdır.

Şahsi görüşüm:

Sosyal fenomen olarak bilinen yayıncıların ikinci vergi dilimine kadar devamlı olmasına bakılmadan vergiden istisna olmalıdır. Burada sadece bir mal veya hizmet satan kişiler dışında eğitim, öğretim hizmeti verenler, kişisel yayınlar yapanlar, DIY nasıl yapılır vb bulunmaktadır. Milyanlar kazanan youtuberlar ise parmakla gösterilecek kadardır. Bunlar da zaten vergi mükellefi olmakta. Kalanını da aynı kefeye koyulmamalı. Ayrıca kişisel emekleri ile mal, hizmet üretenlerin yurt dışına satış yapabilmeleri için tek tahsilat yolu paypal dır. PAYPAL da açılmalı. Yurt içinde server bulundur ısrarından vaz geçilmelidir.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 13 / 37
 • qubit @qubit

  Youtube kanalım bile yok ama meraktan sorayım:

  - Bu Youtuber'lar şirket kurmadan gelirlerini beyan edemezler mi? Şirket şart mı?
  - Mesut Çevik'in videosunun altında kamuda çalışanların YT kanalımdan gelir geliyordu ne yapayım soruları vardı. Gelire kapatmaları gerekir değil mi? Ya da emekli olana kadar parayı bekletip öyle mi çekmeliler 🙂

 • Ufkabakan @ufkabakan

  @hamitozlu hocam öncelikle vakit ayırıp sektör içinden deneyimli birisi olarak konu hakkında açıklama getirdiğiniz için teşekkür ederim. Şu yapıya baktıkça vergi hukukumuzun düzenlenip, modernize edilerek sadeleştirilmesi gerektiğini tekrar anlıyorum. Şuan ki kanundan bağımsız olarak kişisel yorumum, en azından 15-20 Bin TL tutarında yıllık gelire kadar (tekrarlanan, düzenli gelir durumunda olsalar dahi) vergiden muaf tutup, sonrasında beyana dayalı, şirket kurdurmadan, daha basit bir vergilendirme modeline geçilmesini daha mantıklı buluyorum. Aylık 10Bin üstü kazancı olan adam da şirket açsın ya da bir ajans çatısına girsin, maaş/katkı payı alsın.

 • Magazin TÜRK @muratgur571

  Sayın Hamit Özlü Hocam.. 7 ay önce yazdıklarınızı şimdi okudum. Anladığım kadar ile Youtube'dan her ay düzenli 100-200 vs. ödeme almak şahıs şirketi açmayı ve vergi mükellefi olmayı gerektirir. Peki Youtube'dan bir yıl içinde sadece bir kez ödeme alsak ve bu miktar 40.000 TL'nin altında olsa, bu arızi kazanca girer mi? Vergilendirme ve şirket açmak gerekir mi, bu durumda?

Kornet Dondurma UKT Panda, Algidaya karşı

Kornet Dondurma UKT #Panda #Algida #SenveBen #UKT
İki ürünü test ettim. Panda vanilyalı fıstıklı Sen ve Ben kornet. Öncelikle Panda satan yer bulmak çok zor oldu. 500 M de bir tane buldum. Marketlere bakmadım. Sokak, cadde üstünde bakındım. Vanilya ve fıstık tadını belirgin bir şekilde aldım. Dolap sanırım dondurma için yetersiz kalıyor. Tam kıvamında değildi. Biraz dışarıda beklemiş gibi hafif yumuşaktı. Çikolata parçacıklarından pek bişey anlamadım sadece yedim. Bittikten sonra ağzımda kötü bir tat bırakmadı. Fiyat 1 TL. 7/10 İMDB.

Algida benzer ürün aradım. Vanilyalı fıstıklı yoktu. Veya bana denk gelmedi. Kaymaklı çikolatalı aldım. Dolap iyi soğutuyor dondurmanın kıvamı iyiydi. Kaymak tadı yoğun ve güzel bir tadı vardı. Çikolata parçacıkları çok hoştu. Yediğimde çikolata ile kaymak tadını ayrı ayrı aldım. Fiyat 2 TL. 8/10 İMDB Fiyattan kırdım.

Pendik için Algida ve Golf oldukça çok dondurma satan yer var. Golf un bu kadar yaygın olması beni şaşırttı. Dikkat etmediğim için farkına varmamışım. Golf bildiğim kadar Ülkere ait.

Yer yer Maraş dondurmacıları veya tatlıcıların (tatbak vb) dondurmalarını da rastladım. Tatlarını bilmiyorum merak da etmedim.

Benim favorim param çok olunca canım çekince ALPEDO keçi sütlü dondurma 750 ml 15 TL . Yanında çilekle miss gibi oluyor. Tavsiye ederim. On numara ürün. 9/10 İMDB Fiyat biraz daha ucuz olabilirdi.

 

Sonuç: Param azsa Panda F/P. Param Fazlaysa Algida. Ama misafirlik için kesinlikle Alpedo keçi sütlü dondurma.

 

 

 

 

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 6 / 17
Hamit ÖZLÜ paylaştı.

Package inspiration(paket-i ilham)

iki haftadır takibime aldığım tasarımla ilgilenen arkadaşların da ilgisini çekeceğeni düşündüğüm dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli ambalaj tasarımlarını gösteren bir site incelemesiyle karşınızdayım.kısaca anlatacak olursak:

iphone 5s kutusu

Nasıl çevrilir diye  düşünürken böyle Osmanlıca misali bi çeviri yapayım dedim.evet sitenin adı bu  “package inspiration”.(İngilizce öğrenmekte olan birisiyim lütfen İngilizcemi kınamayın. :D)

Sitenin içine girdiğimizde hakkında yazanlara bakalım şimdide :(İngilizcemi mazur görmeye devam edin)”Her gün, ambalaj tasarımcılarına ilham vermeye çalışan genç bir ekibiz. Ekibimiz günün en iyi ambalajını seçip sizinle paylaşır. Bu paket-i ilham sitesinin ilerde  ambalaj tasarımcılarının  en iyi ve en büyük  topluluğu olacağına inanıyoruz”. Burda sözü geçen ambalaj konusunu sadece cipsonun dış ambalajı diye anlamayalım burada söz konusu şey bir şişede olabilir,bir dvd’de.

 bir akira kurosawa filmi dvd'i paketi

 

 bir kitap tasarımı

Siteye girdiğinizde dört ana kısımda ambalaj(kutu,paket vs.de olabilir bu) tasarımlarına bakabileceğiniz kısım var.bunlar:

1.kategoriler(medya,elektronik,sportif vs. )

2.materyaller (aliminyum,tahta,plastic vs.)

3.özellikler (öğrenci projeleri,konsept ambalajlama)

4.bölgeler (asya,Avrupa,Amerika,Afrika vs.)

isterseniz tasarımlara popüler, rastgele ,en yeni yada ilgili bir tag ilede bakabilirsiniz.

bir kulaklık kutusu

Yani sitede istediğiniz kategoride istediğiniz materyalden imal edilmiş  şu vasıfla yapılmış ve şu ülkeye ait bir ambalaj tasarımını  bulmanız mümkün.

bir çay kutusu

 

siteye site olarak bakacak olursak gerçekten amacına hizmet etmek için yapılmış olduğu belli.Sade bir arayüzü var .Ayrıca sağından solundan reklam fışkırmıyor.birde tasarımla ilgli olarak göz doyuran fotoğrafları ve resimleri olması.(telefonuma yada bilgisayaramı kapak fotosu yapacak cinsten)

3d printer'larla yapılmış bir golf sopası ve oynama kutusu

En baştada söylediğimiz gibi hergün yeni bir ambalajla yeni bir tasarımla karşılaşabiliyorsunuz.ilginç tasarımlar her zaman ilgimi çekmiştir.sizde benim gibi ilginç tasarımlara ilgi duyuyorsanız ve burdan ilham almak istiyorsanız bi uğrayın derim.(ilköğretimde teknoloji tasarım dersinde kendi kendini temizleyen mezar yapmış adamım sonuçta nası bi ilham gelmişse zamanında 😀 )

bir şemsiye kutusu

bir reçel ambalajı

bir tahta papyon ambalaj tasarımı

 

hatalarımız affola işte ilgili link:

http://www.packageinspiration.com/

#akış #teknoseyir #tasarım #ambalaj #dizayn #paket #kutu #paketilham

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Yalın internet servis incelemesi

#akış #ttnet #türktelekom
Yalın internet servis incelemesi
Vodafonet tecrübesinden sonra ttnet ile sözleşme yaptım. https://teknoseyir.com/inceleme/vodafonet-vodafone-internet Ttnet ile sözleşme yaptığım gün vodafonet 1,5 ay uğraşıp bağlatamadığım internet aynı gün bağlandı.

Ttnet ile yeni sözleşme yaptım telefonda onay vererek. Vodofanet ipta ettim doğal olarak. Modemini geri gönderdim. Sözleşme 3 iş günü içinde geldi. İstediğim adrese geldi ve imzalandı geri gönderildi.

Sözleşmeden sonra 3 iş günü içinde hat (hatsız bağlantı) bağlantısı yapıldı ve 3.günü sonunda şifrelerim geldi. Ancak internetim yine yoktu. Tabi yine servis macerası başladı. İlk başvuru internet üzerinden yaptım Cep app sinden. Bir gün gibi kısa sürede dönüş yapıldı. Arada sürekli mesajlar geldi. Ve servis geldi sorunu çözdü. Gün içi tekrar aradılar. Akşam geldiğimde internet var ama sayfaları açmıyor. wrong dns hatası veriyor. Tekrar servis yazdırdım cep app den. Bir kaç saat içinde döndüler. Akşam 6 dan sonra idi. Arayan kişi her konuda yardımcı oldu. Hatta kimlik bilgilerim eşleşmedi. Ancak yine de elinden geldiğince kimlik bilgileri ile yapılacak işlemleri vermeyecek şekilde yardımcı oldu.

Sorun gelen kullanıcı adının sonuna modemde @ttnet eklenmeli imiş. Şifre sonunda (.) nokta işareti olmayacakmış. Gelen mesajda şifre: diye başlayıp sonunda ki nokta cümle sonu noktası imiş 😀
Ve internetim çok kısa sürede bağlandı. 3/02/16 şifre 8/02/16 de sorun çözüldü. Aradaki gecikme benim sürekli iş yerine gitmememden kaynaklanıyor.
On tam puan verdim ttnet .

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 4 / 7

Vodafonet (Vodafone internet)

#akış #vodafonet #şikayetvar
Uygun geldiği için tarifeleri ve vodafone hattım olduğundan vodafonet e abonelik kaydımı geçen ayın sonunda hafta sonu olduğu için bu ayın başında diyebiliriz yaptırdım. Bugün 25 hala adamlar interneti bağlayamadı. Cihaz geldi şifre geldi (12 sinde geldi o bile geç) internet yok. Sorun kullanıcı adım ve şifremin server a kayıt edilmesi gerekmekte imiş. 17 Ocak ta servis yazıldı. Arada her gün aradım hala bağlanmadı. Bu hafta da bekleyip iptal işlemini başlatacağım. Üstelik ev değil iş yeri interneti. Tavsiye kesinlikle kullanmayın kullandırtmayın.
Üç yıldızı da müşteri hizmetlerine ulaşılması ve cevap ve ilgilerinden verdim.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 4 / 7
 • Alper Kutlu @alper-kutlu

  bende yıl başından 2 gün önce başvurdum haftasonu filan derken 10 günü buldu fil box aldım yanında oda geç geldi ve aktive olmadı 25. gündeyim aktive kodu elimde ama aradıgımda bizdede güncellenmesi gerek öle aktive edicez filan dedi dün gece 2 de yarım saat net gitti tam 26dk müşteri hizmetlerini aradım açan yok o müzigi aralıksız dinlemek resmen işkencede kullanılan yöntem gibi delirtti bugun aradım o sorunu halledicez gündüz beklemediniz onun gibi olucak falan filan dediler yersen

 • Serdar @serdaracikyol

  Çağrı merkezi olarak çok kötüler, müşteri hizmetlerine bağlanmak için 20 - 25 dakika beklemiştim ama yaklaşık bir aydır kullanıyorum kesinti veya yavaşlama olmadı.

 • Ahmet Topuz @delambert

  Allah kimseyi bi vodafone'un birde pesgasus'un müşeteri hizmetleriyle uğraşmasını nasip etmesin. F/p olarak ilk göze hoş gelen kampanyaları var, ama sonra uğraştığınıza, sinir olduğunuza değmeyen farklar olduğunu anlayıp pişmanlık yaşayabiliyorsunuz.

 • Kimliksiz Kişi @kimliksiz

  özellikle vodafone adsl almayın alacak kişilerede söyleyin almasınlar. bence adsl de ne olursa olsun ttnet tercih edilmeli diğer fiber konularında bulunduğunuz konuma göre istediğiniz firmadan alabilirsiniz.

Mini projeksiyon (markasız)

Mini Projeksiyon incelemesi. #akış #miniprojeksiyon
aliexpress.com den 92 dolara (kargo dahil) 284,19 TL karşılığı 13 Eylülde aldım. Gönderen kişi TR durumları bildiğinden olacak ki söylemeden hediye yazmış üzerine. Ayrıca alış fiyatını 30 dolar göstermiş. Ürünün teknik özellikleri
Manul lens çözüm:800*480
projeksiyon Mesafesi:1.2-3.6m
optik Çözünürlük: 854x480dpi
lamba:LED
Yakınlaştırma:x 1.2
Model Numarası:80A
ağırlık:0.75kg,210*145*80mm
Lamp Life:up to 50000 hours
AC Adapter:100-240V
Noise:Less than 25dB
Image Size:20-80 inches
Multi language:23 languages,English/Spanish/Portugal/French...
With tripod:No, you may order one from our store
Aspect Ratio: 16:9/4:3
Kullanım deneyimi:
+ Hafif
+ Renkleri canlı
+ Lamba ömrü uzun
+Uzaktan kumandası bulunmakta
+ Kendi içinde stereo hoparlör bulunmakta.
+ Netlik ayarı bulunmakta.
+Key ayarı var ama yeterli değil.
+ Üzerinde gelen yazılım ile film oynatmakta. Müzik dinlenmekte.
+ Kulaklık girişi var. Ayrıca 2,1 ses sistemine de bağladım sorunsuz ses çalışıyor.
-Normal projeksiyon boyutuna yakın
-Gündüz ve ışıklı ortamda zayıf kalıyor. Kesinlikle karanlık ortam istiyor.
-Fanı çok ses yapıyor. Bu sebepten üzerindeki fanı 0,23 amp olan 0,10 amp ile değiştirdim ses azaldı. Fan kontrolcü yok. iki pin.İçinde 3 pin yeri var ama bağlantı için kablo bulamadım. Bulursam denerim bir ara.
- Key ayarı yetersiz olduğundan projeksiyon konumunu iyi ayarlamalısınız.
- Filmler de alt yazıyı desteklemiyor
- AC3 ses desteklemiyor.

Sonuç: Bu fiyata normal sayılabilecek bir ürün. Gündüz kullanmayacaksanız tavsiye ederim. Fanını mutlaka değiştiriniz. Eksi vermemin iki sebebi var bir fan sesi iki key ayarı. Eğer gündüz için alınacaksa kesinlikle almayın. Bu sebepten ikinci el az kullanılmış başka bir projeksiyon aldım.

Normal projeksiyonda Ansilümen bu tür projeksiyonlarda ise lümen ifadesi geçmektedir. Anladığım kadar kesin bilgi değil 100 lümen 1 ansilümen yapmakta yaklaşık. Sakın normal projeksiyon (dlp) karıştırmayın yanılırsınız.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 10 / 35

Xigmatek Gaia II

Xigmatek Gaia II Server olarak kullandığım kasanın fanı çok gürültü yapınca bu ürünü aldım. 95 TL civarı bulunmakta. Ürünün:
Eksileri
- Arka parça metal (bir yıldız bundan eksilttim)
-Fan aparatını takmak zor.
Artıları
+ Sessiz fan.
+Kolay montaj
+Performanslı bir sistem
+Fan 12 cm
+AMD ve İntel uyumlu.
İnternette arka plakanın süngerimsi yapının zamanla erimesi dolayısıyla ana kartları yaktığını yazmışlar. Bu sebepten -50+120 C dereceye dayanan bir plastik ile takviye ettim.
Ürünü eğer arka plakayı takviye edersiniz tavsiye ederim.

BeğenFavori PaylaşYorum yap