Altınbaş üzerinden almış olduğum altın bileklik 1 yıl geçmemesine rağmen toplam 3 kez koptu, 2 kez tadilat yapıldı en son para iadesi isteyerek gönderdiğim ürünü yeniden tadilat yapılmış bir şekilde kargoya verdiler. Ürünü incelemişler sorun yokmuş para iadesi yerine tamir edip gönderiyorlar. Şimdi sorun müşteri olarak bende mi ben anlam veremedim. Ürünü 03.03.2019 tarihinde sipariş verdim ürün sırasıyla 01.07.2019, 23.10.2019 ve 24.02.2020 tarihlerinde koptu elimde tüm bilgi belge fotoğraflar mevcuttur. Ürünü en sonra 24.02.2020 tarihinde gönderdim ürünü istemediğimi para iadesi istediğimi belirtmeme rağmen yapmıyorlar. Konu ile ilgili bilgisi olan veya bu konuda tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz? Ekşisözlük vasıtasıyla rezalet başlığı açmak istiyorum. Sizinde fikirlerinize ihtiyaçım var bir ürün 1 yıl dolmadan sürekli aynı yerden kopuyor ise bu ürünün kalitesizliğini gösterir doğru mu? Tüketici olarak ben bunun parasını iade almak istiyorum. #akış #yardım #bilinclituketici #tüketicihakları #altınbas

BeğenFavori PaylaşYorum yap

EDS ile aracımın tescil plakasına trafik idari para cezası kesilmiştir.
TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK tutanakların tebliğ işlemleri başlıklı 10 maddesinde;
MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.
(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibinin adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminden, buradan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.
(3) Mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine, bunun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine göre tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.
(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine, posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilir.
(5) Posta yoluyla tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir.
(6) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.

Yukarıdaki 4 ve 5. maddelerde yazan hükümler çerçevesinde tarafıma düzenlenen trafik idari para cezası posta yoluyla veya elektronik tebligat yönetmeliği çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilmesi gerekmektedir. Benim şahsım adına UETS hesabım mevcuttur. Bu durumda trafik idari para cezaları UETS hesabından tebliğ edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Sizce durum nasıl olmalıdır.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 5 / 8
 • suicide @suicide

  teblig kanunu cok sacma, birkac sene oncesine kadar ankara emniyeti "ilanen teblig" denilen garabet bir yontem kullaniyordu. kisaca emniyette listeyi duvara asiyorlar, posta mosta hak getire...

 • Housedakitopal @housedakitopal

  E devleti kontrol edin. Oraya geliyor tebligat

 • lterlemez @lterlemez

  Benim fikrimi sorarsanız; ikisinden birisi gelmeli ve içerik olarak fark olmamalıdır. Orijinali, cezalının talebi olursa gönderilmelidir (UETS veya benzeri bir sisteme sahip ise cezalı, aksi halde orijinali gönderilmelidir).

 • Alican @cancagir

  Cevaplarını için teşekkür ederim. Ancak şöyle bir durum var, 06.12.2018 tarihinde yayınlanan ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekilde,

  Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

  MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

  a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

  b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

  c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

  ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

  d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

  e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

  f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

  g) Noterler.

  ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

  h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

  ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

  (2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

  UETS hesabı olanlara tebligatın elektronik ortamda yapılması zorunlu, bakalım bunu bilgi edinme kanunu kapsamsında ilgili bakanlıklara ve kurumlara soracağım.

TTNET, 1 gün boyunca hizmet veremedi ama benden faturayı tam ödememi istiyorlar. Çağrı merkezi çalışanı 90 saattin altındaki arızalar için faturadan bedel iadesi yapılmadığını söyledi. Nerede yazdığını sorduğumda ise abonelik sözleşmesi dedi, açıp baktığımda tabi ki de o şekilde bir ibare mevcut değildi. BTK şikayet ettim ve sonuç aşağıda ki gibi, hiçbir zaman firmalara hakkınızı yedirmeyin. #BTK #ttnet #İnternet #şikayet #fatura

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 5 / 10

Merhaba arkadaşlar,
Bir konuda yardıma ihtiyacım var. Elimde aşağıdaki gibi bir pdf var bu pdf yatay şekilde 2 sayfa her sayfayı nasıl tek tek bölebilirim.

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Ekşi sözlük hesabı olan birisi var mı? Arzum markası ile bir problem yaşıyorum. Firmanın sorumsuzluğunu duyurmak istiyorum. Fotoğraflar da her şey belli oluyor ütü bomba gibi patladı. Twitter üzerinden Arzum mesaj attım 2 gündür bana geri dönüş yapmadı nasıl bir firma ise siz düşünün artık. #akış #ekşisözlük #yardım

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 6 / 21

Ankara Mamak ta deprem oldu. 3.4 büyüklüğünde demek ki ilçe de olunca sağlam hissediliyor.

BeğenFavori PaylaşYorum yap