Şu zamana kadar 3 tane akıllı saat kullandım bunlar AppleWatch, Mi Band 2 ve Pebble Time oldu ve bunlar bakıldığında aslında akıllı saat dünyasına 3 adet farklı yaklaşım.

Bu yaklaşımlardan kendi nazarımda en iyisi de tartışmasız Pebble Time oldu. Hatta Pebble o kadar iyi bir saat ki şu an bile piyasanın en iyisi.

Bu videoda da bu 3 akıllı saati kısaca tanıttım ve fikirlerimden bahsettim. İyi seyirler.

Pebble incelemesi benden bir kaç arkadaş istemişti sanırım bu isteklerini karşılayacakdır.

Akıllı Saatte Farklı Yaklaşımlar ve Pebble Efsanesi

Akıllı saatler konusunda Sihirli Elma takipçilerine her zaman Pebble firmasından bahsetmek istemiştim ve sonunda bu fırsatı yakaladım. Pebble, 2009 senesinde...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Haberlerde şurda burda duymuşsunuzdur. Rize/Fındıklı'da dün akşam 2 çocuk kaybolmuştu. Bugün sabah saatlerinde bulunmuşlardı. Ben Rize/Pazar'da yaşıyorum ama liseyi Fındıklı'da okumuştum, dolayısıyla arkadaşlarım hep orda. Dün gece tüm Fındıklı halkı sokaklardaydı. Benim bir arkadaşımda arama kurtarma ekibinde yer almıştı. Onun söylediklerinden aktarıyorum. Doktorlar "çocuklara eter verildiğine dair bulgular var" demişler. Çocukları bayıltıp kaçırmışlar büyük ihtimal, sonra olay büyüyünce korkup bırakmışlar sanırım. Çünkü çocukların bulundukları yeri arkadaşımın ekibi aramıştı, seslendiklerinde mutlaka duyarlardı, çocuklar büyük ihtimal baygındı. Fındıklı dediğim yer 1 tane caddesi olan küçük bir ilçe, orada bile böyle bir olay yaşandıysa dünyanın harbiden çivisi çıkmıştır. Fiziksel olarak çocuklar sağ salim ama psikolojileri bayağı etkilenmiştir. Çok iyi psikolojik destek almaları gerekecek.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 6 / 11

#BTC için çok sert düşeceği yönünde bilgi aldım. Olanlar acil satsın. YTD

BeğenFavori PaylaşYorum yap
BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 7 / 20

#Tavsiye ediyorum, Güzel ve yararlı bir kanal. Uzun zamandır takipçisiyim belki ilkelerindenim ve paylaşımları güzel, ortak hisleri- ortak düşünceleri, yaşadıklarını motoruyla güzel bir şekilde paylaşan bir arkadaş, Tektabanca...
https://youtu.be/RT4tSR8ID6U

Derin Mevzular...

Tektabanca kanyon yollarında derin mevzulardan bahsediyor. Tektabanca Youtube kanalı için hazırlanan müzikleri bir arada tutabilmek, hem de müziklere rahat e...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Rolling Shutter Effect'i bu kadar güzel anlatan görmemiştim daha önce. Süper!

Why Do Cameras Do This? (Rolling Shutter Explained) - Smarter Every Day 172

Behind the Scenes: https://www.youtube.com/watch?v=eMJFpj-0ogA Get a free Audio Book trial at http://www.audible.com/smarter My Audible Book List: http://www...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Bilişim Teknoloji Ürünlerinde Garanti Sorunları Soru ve Cevapları
Sektörümüzde kanunsuz bir şekilde uygulanmaya çalışılan bazı durumlar ait SORU/CEVAPLAR
BT Cihazlarında 1 Yıl Garanti olabilir mi?
6502 nolu Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği tüm sanayi mallarında garanti süresi minimum 2 yıldır. Herhangi bir üreticinin farklı bir süre uygulaması, kanunda veya ilgili yönetmeliklerde belirtilen açık maddeler dışında herhangi bir farklılık istemesi ancak satın alan tüketici veya o ürünü pazarlayan şirketler ile yapılan özel anlaşmalar ile geçerlidir. 1 yıl garanti ile ürün satılması tamamen hukuksuzdur.
MADDE 56 – (2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle
bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
Şirketler Tüketici midir? Kurumlara Tüketici Hakem Heyetine başvuramaz mı?
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketiciyi “Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi…” diye ifade etmektedir.” Yani ticari bir amaçla ürünü alıp satmıyorsanız, kullanmak için alıyorsanız tüketicisinizdir. Ne yazık ki Türkiye’de Tüketici Hakem Heyetlerinin bile bu maddeyi pek anlayamadıkları görülmektedir.
“2 yıllık garanti süresi zorunluluğu sadece tüketiciler için mi geçerlidir? Bayiyi koruyan bir mevzuat yok mudur?”
Üretici-İthalatçı-Bayi ve Tüketici zincirinde kanunlar ile en sıkı korunan Tüketicidir. Bu sebeple herhangi bir sanayi ürünü garanti süresi içinde bozulduğunda tüketicinin bu ürünü doğrudan ithalatçıya veya yetkili servise götürmesi daha akılcıdır. Ancak bunu tercih etmeyen müşteriler için bayiyi koruyan 6502 nolu yasa değil 6102 nolu Ticaret Kanunudur. Bu kanuna göre silsile yolu ile yine tüm sorumluluk üretici/ithalatçınındır. Bayiye açılacak bir davaya üreticinin müdahil edilmemesi mümkün değildir, düşünülemez ve bu şekilde bayilerin kaybettiği bir dava olması çok zordur.
6502 nolu Kanun’un 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Bilişim şirketi olarak satmak üzere aldığınız bir malın DOA (Dead On Arrival) bozuk olduğunu anladınız ne yapacaksınız?
Ürün daha tüketiciye satılmadığından örneğin işletim sistemi veya herhangi bir yazılım yüklerken bozuk olduğu anlaşıldığında 6502 nolu kanun geçerli değildir. Bunun yerine 6102 nolu Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi baz alınmalıdır. Satış sözleşmesi yerine getirilmemiştir ve satıştan dönme hakkınız bulunmaktadır.
5. Ticari satış ve mal değişimi
MADDE 23- (1) Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler arasındaki satış ve mal değişimlerinde de Türk Borçlar Kanununun satış sözleşmesi ile mal değişim sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
a) Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına ve malın cinsine göre, satış sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün ise veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı, çekince ileri sürmeksizin kısmi teslimi kabul etmişse; sözleşmenin bir kısmının yerine getirilmemesi durumunda alıcı haklarını sadece teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir. Ancak, o kısmın teslim edilmemesi dolayısıyla sözleşmeden beklenen yararın elde edilmesi veya izlenen amaca ulaşılması imkânı ortadan kalkıyor veya zayıflıyorsa ya da durumdan ve şartlardan, sözleşmenin kalan kısmının tam veya gereği gibi yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi feshedebilir.
c) Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanununun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.
Ölü Piksel veya garanti süresi içinde biten bataryalar gibi garanti kartlarında yazan özel koşullar veya sektördeki genel uygulamalar doğru mudur?
Öncelikle garanti kartlarında, manuel, teknik dokümanlarda veya şirket prosedürlerinde kanunun dışında belirtilmiş hiçbir kural, yöntem veya uygulama geçerli değildir. Bu sebeple ölü piksel veya bataryası tüketici tarafından kolaylıkla sökülemeyen ve piaysada bulunamayan tüm pil ve bataryalara garanti süresi içindedir. Ancak ayıplı mal veya benzeri bir ad ile özel olarak hazırlanmış ve taraflarca ıslak imzalanmış anlaşmalar çerçevesinde özel koşullar geçerliliği olabilir. 6502 nolu Tüketici Kanunu ile belirlenen “Ayıplı Mal” tarifi tüketiciyi korumaktadır. Bu çerçevede tarafınıza açılacak bir davada da müteselsil yolu ile satıcıların veya bayilerin üreticiden haklarını alması gayet kolaydır.
MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
Son Söz: Garanti süresi içinde bozulan bir ürünün doğrudan ithalatçıya gönderilmesi, bu işlemi satıcı/bayi bile yapmış ise tüketici adına yapması (örneğin tüketici adına kargo gönderilmesi) satıcı/bayi sorumluklarını çok daha azaltır buna rağmen aksi durumda bile hiçbir şekilde hak kaybı söz konusu değildir.

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Windows 10 Kablosuz İkinci Monitor Olarak Kullanmak

Benim gibi birden fazla bilgisayar ile çalışanlar, kullananlar bilirler. Her zaman bilgisayarlardan biri ile çalışırken, diğeri de orada alakasız duruyorken insanın canı sıkılıyor. Çalışma alanını genişletmek için monitör bakarsınız, dünyanın parası, insan içinden der ki; ben de zaten monitör var, diğer laptopun tam üzerinde hem de..

Eskiden beri bu konuda hep bir arayış içinde idim. Farklı yazılımlar filan var. En çok kullandığım da maxivista adındaki yazılım olmuştu. Ama onun Windows 7'den sonra geliştirilmedi.

Bugün de yine karışık bir rapor üzerinde çalışırken aynı sinir bozucu durumu hatırladım. İşi gücü bıraktım ve İnternette bu konuda arama yapmaya başladım. Sonuç çıkmadı. Her iki makinemde de Windows 10 son güncellemesini aldı. Build 1607 yani.

Neyse deyip Windows'un ayarlarını kurcalarken kablosuz ekran kısmında bir buton dikkatimi çekti:

Beyaz yuvarlak ile işaretlediğim kısım. Hemen diğer makinemi açıp bu butonu buldum. Sağdaki ekrana sağ alt köşedeki ayarlar butonuna tıkladıktan sonra gelen İşlem Merkezi bölümünde alt kısımdaki Bağlan butonu ile ulaşılıyor.

Diğer makinemde aynı bölüme girince alttaki ekran geliyor:

Buradaki ayarlarda Her yerde kullanılabilir yazan kısımda default olarak Kullanılamaz ifadesi geliyor. Bunu Her yerde kullanıbilir olarak değiştiriyorsunuz. Bir de sadece güvenli ağlarda gibi bir seçenek var. Bunu seçtikten sonra üstteki uyarı geliyor.

Daha sonrasında ise ana makinemde kablosuz ekran'a bağlan'a bölümüne girince ikinci makinemi kablosuz ekran olarak SatelliteW30 ismi ile tanımladı. İlk defa Bağlan butonuna tıklayınca ikinci makinemde bir uygulama açıldı. Bağlantı kurulamadı. Fakat uygulama açık kaldı. İkinci defa ana makinemde bağlan butonuna tıklamam ile beraber ikinci makine yeniden hareketlendi. Veee görüntü aldım. Yıllar sonra böyle bir özellik Windows'a default olarak geliyordu. Ağlamak istiyorum. Ana makinemde görüntü ayarlarından monitör posizyonu ve çözünürlük ayarından sonra ikinci makinemde 1-2 piksellik kenarlarda hata ile çok güzel çalışmaya başladı. Görüntü çok akıcı gidiyor bu arada. Galiba RDP altyapısı ile çalışıyor.

İkinci makinemde bir uygulama içerisinde gösteriliyor ikinci monitör görüntüsü. Tam ekran yapılabiliyor bu uygulamada. Bunun da ekran görüntüsünü veriyim:

Görüntünün geneli ikinci makinenin kendisi. Ortadaki Bağlan uygulaması ise kablosuz ekran olarak çalışan uygulama, Üstteki tam ekran butonu ile tam ekran oluyor. Ayrıca fare ve klavye paylaşımı yapabiliyor galiba, ona bakmadım. Beni bu kadarı bile deli eder.

Daha önceden biliyor muydunuz, ben mi yeni fark ettim bilmiyorum, ama burada bir rehber olarak paylaşmak istedim. Benim gibi bundan habersiz arkadaşlar var ise faydası olur umarım. Ayrıca buna benzer bir içerik daha önceden var ise özür dilerim.

Not: Bu adam nasıl yazılım geliştirici demeyin, her şeyim sanal makinelerde ve sunuculardadır.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 7 / 13