C# Form'dan iyi derecede anlayan var mı?

BeğenFavori PaylaşYorum yap
 • Noetics @noetics

  Şu kodla barkod numarasına göre veritabanından textboxlara veri çekiyorum:

  baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=dbPandora.accdb");
  baglanti.Open();
  OleDbCommand komut = new OleDbCommand("SELECT * FROM Kitap where BarkodNo = @barkod", baglanti);
  komut.Connection = baglanti;
  komut.Parameters.AddWithValue("@barkod", txtKayitBarkodAra.Text);
  OleDbDataReader dr = komut.ExecuteReader();
  if (dr.Read())
  {
  txtKayitKitapAdi.Text = dr["KitapAdi"].ToString();
  txtKayitKalanAdet.Text = dr["StokAdedi"].ToString();
  }
  else if (txtKayitBarkodAra.Text == "")
  {
  txtKayitKitapAdi.Text = "";
  txtKayitKalanAdet.Text = "";
  }
  baglanti.Close();

  Şu kodla da stok adedini güncelliyorum:

  baglanti.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=dbPandora.accdb";
  baglanti.Open();
  OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
  komut.Connection = baglanti;
  komut.CommandText ="update Kitap set StokAdedi = @adet";
  komut.Parameters.AddWithValue("@adet", Convert.ToInt32(txtKayitAdetEkle.Text));
  MessageBox.Show("Stok Bilgisi Güncellendi.", "Sistem Mesajı");
  txtKayitBarkodAra.Text = "";
  txtKayitKitapAdi.Text = "";
  txtKayitKalanAdet.Text = "";
  txtKayitAdetEkle.Text = "";
  komut.ExecuteNonQuery();
  baglanti.Close();

  Ama stok adedini güncellediğimde tablodaki bütün stok adetleri değişiyor. Ben barkoda göre stok adedini nasıl değiştirebilirim? @usb

 • Noetics @noetics

  SQL'de çıkarma işlemini sorsam yorar mıyım seni ? 🙂 @usb

  • gmail.com @gmail-com

   update Kitap set [email protected] where BarkodNo = @barkod
   StokAdedi 5 diyelim
   @adet ise çıkarılacak olan 2 diyelim
   StokAdedi=5-2
   StokAdedi son olarak 3 kalır

  • Noetics @noetics

   Hocam ben satış yaptığımda txtStsAdet.Text'de girilen değeri Kitap tablosunda ilgili barkoda göre stok adedinden çıkartmam ve yeni stok adedi değerini veritabanına eklemem lazım. @usb

  • Noetics @noetics

   Şu satış tablosuna kayıt ekleme kodu:

   baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=dbPandora.accdb");
   baglanti.Open();
   OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
   komut.Connection = baglanti;
   komut.CommandText = "INSERT into Satis(PersonelNo,BarkodNo,KitapAdi,Adet,SatisTuru,SatisTarihi,Iskonto,KDV,Fiyat,OdemeTuru)" + "VALUES('" + Convert.ToInt32(txtStsPersonelNo.Text) + "','" + Convert.ToInt32(txtStsBarkodNo.Text) + "','" + txtStsKitapAdi.Text + "','" + Convert.ToInt32(txtStsAdet.Text) + "','" + cboxStsSatisTuru.Text + "','" + Convert.ToString(dtpStsSatisTarihi.Text) + "','" + Convert.ToInt32(txtStsIskonto.Text) + "','" + Convert.ToInt32(txtStsKDV.Text) + "','" + Convert.ToInt32(txtStsToplamTutar.Text) + "','" + cboxStsOdemeSec.Text + "')";
   komut.ExecuteNonQuery();
   if (MessageBox.Show("Ürün Satıldı. Fatura yazdırmak ister misiniz?", "Sistem Mesajı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information) == DialogResult.Yes)
   {
   //pdFatura.DefaultPageSettings.Landscape = true;
   ppdFatura.ShowDialog();
   }

   txtStsPersonelNo.Text = "";
   txtStsBarkodNo.Text = "";
   txtStsKitapAdi.Text = "";
   txtStsAdet.Text = "";
   cboxStsSatisTuru.Text = "";
   cboxStsOdemeSec.Text = "";
   txtStsIskonto.Text = "";
   txtStsKDV.Text = "";
   txtStsToplamTutar.Text = "";

   baglanti.Close();

  • gmail.com @gmail-com

   kitap satıldıktan sonra bir sorgu çalıştırman gerekiyor gereken de 2 değer biri kitabın barkodu
   2. ise satılan miktar. "stokadetine =stokadeti - satılan miktarı" yazmış oluyorsun.

   sql =”update Kitap set StokAdedi = StokAdedi-satilanmiktar where BarkodNo = @barkod”;

   komut.Parameters.AddWithValue(“@satilanmiktar”, Convert.ToInt32(txtSatilanMiktar.Text));
   komut.Parameters.AddWithValue(“@barkod”, txtKayitBarkodAra.Text);

   temel ve basit olan prensip budur.
   Satis sorgusunda neden parametreler kullanmadın da textbox textbox yazdın. Parametreler şeklinde yazman daha anlaşılır olur.

  • Noetics @noetics

   Satış kodu ilk yazdığım koddu ona şimdi bakınca farkettim. Sonra değiştirdim senin dediğin gibi. @usb

  • gmail.com @gmail-com

   yazdığım kodlar çalışmayabilir ben fikir vermesi açısından yazıyorum. Şu an iş yerinden bu kadar oluyor 🙂 sizin bu ödev mi yoksa

  • Noetics @noetics

   Emin olun fikir verseniz bile yetiyor. Çok sağolun sizin sayenizde büyük aşama kaydettim. Evet final ödevi basit bir şey yapıyorum. Ama çevremde bilen olmadığından internetten araştırarak ancak bu kadar oluyor 🙂 @usb