#Akış #AkşamHaberleri
Aldığım haberlere göre bazı Suriyeli göçmenler getirmiş bu bulaşıcı hastalığı ve daha çok artmaya başlamış. Elbise mağazalarında üzerinize deneyeceğiniz kıyafetlere dikkat. Özellikle çocukların dikkat etmesi gerekiyor okullarda.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 4 / 6
 • Murat Gamsız @gamsizm

  Hiç beklemeyeceğim insanlarda gördüm şakası yok bunun.

 • TuNCaY @tuncay

  Bazı ülkeler vize başvurusu sırasında sağlıkla ilgili tahlil raporları isterler özellikle Hindistan gibi ülkelerden. Bizim ülke için sorun değil kapılar açık herkese. Hani anlamadığım harita üzerindeki sınır çizgileri bir ülkenin kenar süsü olsun diye mi çizilmiş?

 • Equitatus @equitatus

  Sadece uyuz değil leishmania (şark çıbanı), kızamık, polio (çocuk felci) ve tüberküloz (verem) gibi çok ciddi ve bazıları Türkiye'de neredeyse tamamen eradike edilen (sıfıra indirilmek, yok edilmek) hastalıklar da göç dalgası yüzünden artmış bulunuyor. Suriye'de savaş başladığından beri bölgedeki aşılama oranları çok düştüğü ve ülkemize gelen mültecilerin aşı oranları çok düşük olduğu için bahsettiğim hastalıkların bildirilme sıklığı kat kat arttı. Polio Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır hiç görülmüyordu, ancak mültecilerin büyük çoğunluğu aşısız olduğu için sadece kendileri için değil Türk vatandaşları için de polio riski artmış durumda. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Ne idüğü belirsiz kişileri oy kazanma vaadiyle kontrolsüz, plansız bir şekilde ülkeye alırlarsa olacağı budur. Aşı karşıtlığı dalgasının da artmasıyla önümüzdeki yıllarda çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kalınabilir.

  Bu konuda aşağıdaki derleme okunabilir: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/619205

 • harunshn @harunshn

  Geçen gün whatsapp gruplarına bir doktorun ses kaydı düştü bu konuyla ilgili, kıyafet denemeyin vs diye. Demek gerçekmiş.

Yeni kurduğum sistem...

#akış
#BilgisayarKasası
#benimsistemim
#benimkasam
#coolermaster
#TeknoSeyir
#TeknoSeyirPlus

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 4 / 16

#apple #ios10 #whatsapp
ios10'da Whatsapp kulanılamaz oldu. Home tuşuna çift tıkladığımda 2 tane whatsapp gözüküyor. Ayrıca en sinir olduğum uzun sesli sohbet yaptığımda eskiden power tuşuna bastığımda ekranı karartır arka planda sesli görüşme devam ederdi ama şimdi bastığımda power tuşuna görüşmeyi sonlandırıyor. Ekran açık görüşmeye devam etmek zorunda kalıyom bu da pil tüketimine yansıyor. Sırf iPhone 7 için balon ettin elimizdekileri ah apple ah!

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#akış #benimkasam #benimsistemim #benimodam #oyuncukasası

Bu da video hali:
https://youtu.be/lXd1IUoqsI0

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 6 / 12

#Akış #Ohal

OHAL ne demek?
Türkiye'de 3 ay OHAL ilan edildi

Türkiye'nin son dönemlerdeki en kiritik Bakanlar Kurulu sona erdi. Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de 3 ay boyunca "olağanüstü hal" (OHAL) ilan edildiğini belirtti.

Erdoğan, "Bu terör örgütünün tüm unsurlarıyla bertaraf edilebilmesi için Anayasa'nın verdiği yetki düzeyinde 3 ay süreyle ülkemizde olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdik. Bu uygulama hukuka ve özgürlüklere karşı değildir tam tersine bunalrı güçlendirme ve koruma adınadır." dedi.

Peki OHAL nedir?

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu kanunun amacı; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.

Vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin

nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

ANAYASA NE DİYOR

Anayasa'da OHAL ile ilgili "Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı" başlığıyla yer alan OHAL ile ilgili kısım şöyle.

"MADDE 120- Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir. 3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme

MADDE 121- Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

119 uncu madde uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir."

OHAL İLE HANGİ TEDBİR VE YAPTIRIMLAR UYGULANABİLİR

Olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve

dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak, i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak, j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurulur...

BeğenFavori PaylaşYorum yap
 • Orkun @orkkoc

  Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili kısmı göremedim okurken gözümden mi kaçtı ki acep. OHAL döneminde çıkan KHKler Anayasa Mahkemesine götürülemiyor diye biliyorum. Meclis devredışı mı kalmış oluyor o zaman? Bir de bu kararın meclis oylaması nasıl olacak acaba.