Kızılay 7.9 milyon dolarlık elazığ bağışını Ensar vakfına bağışlamış. Bundan sonra kan veren de bağış yapan da en adi şey olsun.
edit: eski bir habermiş, elazığ için değilmiş yani. Fakat diğer her şeyi aynı, bu bağış ensar vakfına gitmiş.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 9 / 22
 • n.z @celebi

  Şunu eklemek isterim: Ben Kızılay gönüllüsüyüm. Eğer Ensar Vakfı için ''ayni yardım'' olarak para toplanmışsa yani doğrudan belirlenmiş bir iş için kullanılmak üzere yardım toplanmışsa o para elbette ayni yardım olarak Ensar Vakfı'na aktarılır. Yani Kızılay Halkevleri için ayni yardım mı topluyor o zaman onu da Halkevleri'ne aktarır.
  Üstelik Kızılay'ın statüsü açıktır sadece girip okumak yeterli: ''Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.''
  Yani Kızılay devletin kendi kurumu değildir, maaşlı personeli olduğu gibi gönüllüleri de olan aynı LÖSEV, TEMA vs. gibi bir sosyal hizmet kuruluşudur. Bir süre LÖSEV'de de bulundum: Nasıl ki LÖSEV mandalina satışı için A partisine oy vermiş B çiftçisiyle anlaşıyorsa Kızılay da aynı faaliyeti yürütür burada esas olan işin görülmesidir.
  Lütfen böylesine önemli olan Kızılay, TEMA, AÇEV, AKUT, İHH vs. gibi kuruluşları içerisindeki personelin tuttuğu partiye, siyasi görüşe, tuttuğu futbol takımına göre yargılama safsatasına düşmeyin çünkü bu kuruluşlar hepimize lazım olan kuruluşlar. Bugün Allah korusun bir yakınınızın başına bir şey gelse kan aramak için başvuracağınız ilk kaynak Kızılay'dır. Bir gün hepimize lazım olacak bu kuruluşların ben başka bir ülkede bu kadar siyasallaştırılıp tahrif edilmeye çalışıldığını görmedim.

  • Agab @agab

   Kanları parayla satmalarına kadar ben de gönüllüydüm. Kan da verirdim düzenli. Olay parti meselesi değil.

  • Veysel @spectrum

   Yapmayın, Kızılay'ın siyasi olmaktan uzak olduğunu söylerseniz sadece kendinizi kandırırsınız.

   Kızılay'da mutlaka düzgün insan çoktur, ama bu para transferinin savunulacak yönü yok. Adam kaltı "vergi kaçırma değil, vergiden kaçınma var" dedi. Vergi kaçırma- kaçınma olaylarını bana anlatmasın. Bu düpedüz vergi kaçırmadır!

   Kızılay'a yaptığınız bağışın %100'ü gider gösterilir. Burda vergiyi kaçırıyorsun, sonra Ensar gibi güvenilmez bir çiftliğe aktarıyorsun. O parayı da tekrar o parayı bağışlayan kişiye ihale olarak gönderiyorsun.

   2. kısımda yazdığımı hayal olarak görseniz bile , ki değil, vergi kaçırmak için bunu yapmayı savunamazsınız. Ben Kızılay'a beş kuruş yardım yapmam bu saatten sonra. Şeffaf olsunlar. 30 küsur bin TL maaş alan adamın maaşını ödemek için, Boğazda yalı almaları için, A6 araçlara binmeleri için yardım yapamam.

 • Erdem Özkır @erdemozkir

  Allah için çalışmak uğruna Allah'tan korkmadan vatandaşın öksüzün yetimin parasını çalmak

 • dusunuyorama @dusunuyorama

  bir kaç gün sonra bir şey yazacagım

 • silent @silent

  Yahu çok paranoyak ve çok fazla politiksiniz. Bununla kalsa iyi. Üstüne provokasyona açıksınız. Bu da cehaletin göstergesidir. Bir haber gördüyseniz araştırmanız gerekli. Araştırma yapmıyorsanız cahilsiniz. Cahil kişiler aynıdır. Duyar; "Duydum ve inandım." der.

Güç kablosunu tutan bu adını bilmediğim şeyi nasıl sökebilirim ?

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Bir arkadaş villasına kamera taktırmak ister, dışarıdayken evindeki çalışanları izlemek için , odalara ip kamera koymayı düşünüyoruz kullandığınız bir ip kamera var mı ?

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 19 / 23
 • Saylam06 @saylam06

  Şu üründen 2 tane aldım. Memnun kalınca 2 tane daha aldım. İhtiyaçları karşılıyor. Çin versiyonlarında hareket sensörü de var. Avrupa versiyonunda kapatmışlar o özelliği. Geçmişe dönük bir görüntüyü izlemek istediğinizde hareketsiz bölümleri atlıyorsunuz, kolaylık oluyor.

 • Meraklı @merakli

  IP kameralar tehlikeli. Sonra kendini internette bulmasın 😀

 • Alican @cancagir

  Olaya hukuki yoldan destek alın, KVKK anlamında sorun yaşayabilirsiniz

  • Alican @cancagir

   @yhackup kendi evi ama yukarıda evdeki çalışanları demişsiniz onun için dedim. Evde sigortalı olarak birileri mi çalışıyor

  • blog.yakupulutas.com @yhackup

   @cancagir evet , benim çalıştığım her odada da ses ve görüntü kaydı var bizim patronun da başı yanar mı

  • Alican @cancagir

   @yhackup sizin rızanızı aldı mı? Ses ve görüntü kaydını sürekli izliyor mu? Bununla alakalı internet üzerinde makale bulabilirsiniz öyle kafasına göre rıza almadan kamera takmak falan sıkıntılı olabilir KVKK falan araştırın ben size işin hukuki yönünden bahsediyorum.

  • blog.yakupulutas.com @yhackup

   @cancagir hangi patron işyerine kamera takarken personeline sorar ki , ama anladım dediğinizi.

  • Alican @cancagir

   @yhackup ÖZET

   İşverenler yalnızca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile işyerinin korunması amacıyla güvenlik kamerası kullanabilirler. Kamera kullanımı bu amaçla sınırlı olmalıdır. İşçilerin performanslarını denetleyen ve onları iş süresi boyunca gözetlemeyi hedefleyen kamera kullanımları hukuka aykırıdır. İşveren, güvenlik kamerası uygulamasına başlamadan önce çalışanlarını aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Duş yerleri, tuvaletler, dinlenme odaları gibi bölgelerin izlenmesi mümkün değildir. İşveren yalnızca işyerinde suç işlendiğine dair somut şüphelerin varlığı halinde gizli kamera kullanabilir.

   Giriş

   İşverenin yönetim hakkı kapsamında işyerinin güvenliğini ve denetimini sağlama yolları, teknolojik gelişmelerin ardından artış göstermiştir. Bu artış sebebiyle kişilik hakkı ihlallerinin ortaya çıkma ihtimali de arttığı için, işverenin menfaatleri ile işçilerin hakları arasındaki sınırın belirginleştirilmesi şart olmuştur. Bu makalede işverenin işyerinin güvenliğini ve denetimini sağlama yollarından biri olan güvenlik kamerası kullanımı, işçilerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin kurallar bakımından değerlendirilecektir.

   İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI VE SINIRLARI

   İşverenin işyerinin güvenliğini ve denetimini sağlamak için güvenlik kamerası kullanma yetkisinin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallar uyarınca nasıl sınırlandırılabileceğini tartışmak için bu yetkinin kaynağı olan yönetim hakkının kapsamını belirlemek gerekecektir.

   İşveren ile işçi arasındaki ilişkinin temel belirleyicisi olan iş sözleşmeleri, 4857 sayılı Kanun ve doktrinde kabul edildiği üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar iş görme, ücret ve bağımlılık unsurlarıdır. AYM ve Yargıtay çeşitli kararlarında işveren ve işçi arasındaki ilişkinin belirleyici etmenin ‘’bağımlılık’’ unsuru olduğunu belirtmiştir. AYM bir kararında durumu şu şekilde ifade etmiştir:

   “Hizmet akdi üç unsuru kapsar: 1. iş unsuru, 2. ücret unsuru, 3. bağlılık unsuru. Bu akdi iş görmeye ilişkin diğer akitlerden ayıran bu bağlılık unsurudur. Hizmet akdinde işçi az veya çok işverene bağlıdır. Yani “o (işçi) çalışmasını işverenin gözetimi ve denetimi altında yapar.’’

   İşte bu bağımlılık ilişkisi işverenin yönetim hakkını doğurmaktadır. İşverenin yönetim hakkı, işvereninin işin nerede, nasıl, ne zaman, hangi sıraya göre yürütüleceğine ve işyerinin düzeni ve güvenliğine ilişkin tek taraflı kurallar koyabilme, düzenlemeler getirebilme yetkisi olarak ifade edilebilir. İşverenin yönetim hakkının sınırlarının belirlenmesinde Anayasa, kanunlar, toplu iş sözleşmesi ve çalışma koşulları dikkate alınır.

   İşverenin işyerinde kameralar yardımıyla işçileri ve faaliyetlerini izlemesi yönetim hakkı kapsamındadır. İşçilerin kameralarla izlenmesi, ses ve görüntülerinin kaydedilmesi, kişisel verilerin işlenmesi anlamına geleceğinden, işverenin yönetim hakkının sınırının belirlenmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dikkate alınacaktır. Buna göre KVKK hükümlerine aykırı olarak yapılacak kamera kullanımı, İş hukuku kapsamında da aykırılık teşkil edecektir.

   İŞÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

   Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. KVKK hükümlerine göre kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

   Kural olarak veri sorumlularının kişisel verileri işleyebilmesi için ilgili kişinin açık rızasını alması gerekir. Açık rıza belirli bir konuya ilişkin olmalı, ilgili kişi bu konu hakkında bilgilendirilmeli ve vereceği karar özgür iradeye dayanmalıdır.

   Kanunda sayılan hallerin varlığının söz konusu olduğu durumlarda işveren, açık rızaya gerek duymadan güvenlik kamerası kullanma imkanına sahip olacaktır. Bu hususta kanuni bir düzenlemenin bulunması, veri işlenmesinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, işverenin kanuni bir yükümlülüğünün bulunması, verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması ve işçinin temel hak ve özgürlükleri gözetilmek kaydıyla işverenin meşru menfaatleri nedeniyle veri işlemesinin zorunlu olduğu durumlarda açık rıza aranmaz. Bu hallerde dahi işveren, söz konusu faaliyet hakkında işçileri aydınlatma(bilgilendirme) yükümlülüğü altındadır.

   İŞVERENİN GÜVENLİK KAMERASI KULLANMASININ ŞARTLARI

   95/46/EC sayılı AB Veri Kişisel Verileri Koruma Direktifi ile KVKK’nın gerekçe bölümünde bireyin resmi, görüntüsü ve sesinin kişisel veri olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu nedenle bir kişinin sesini ve görüntüsünü gösteren, aktaran veya kaydeden bir kamera faaliyeti kişisel verilerin işlenmesi olarak nitelendirilecektir.

   İşverenler kural olarak işçinin açık rızasının varlığı halinde güvenlik kamerası kullanabilirler. Ancak bu kullanım Kanunda belirtilen sınırlar içerisinde olmalıdır. Öncelikle işçinin özel hayatına müdahaleye verdiği rızaya kuşkuyla yaklaşılmalı, bu rızanın iş sözleşmesinin kurulmaması ya da iş ilişkisinin sonlandırılması tehdidi altında verilmemiş olması gerekmektedir. Müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracak meşru ve gerçek bir nedenin olması gerekmektedir. İşçi kamera kullanımın amacı, süresi ve görüntülerin ne kadar saklanacağı konusunda bilgilendirilmelidir. İşveren, güvenlik kamerası kullanımıyla güvenlik, konut dokunulmazlığı gibi üstün bir yarar amacı taşımalıdır.

   Güvenlik kamerası kullanımı amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalı, izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelilerdir. İşçinin rızası bulunsa dahi, kişilik haklarına ve özgürlüklerine getirilecek kısıtlamalar ancak, hukuka ve ahlâka aykırı olmadıkları oranda geçerlidir.

   İşverenin işyerinde güvenlik kamerası kullanması yasal bir yükümlülük niteliğindeyse işveren açık rızaya gerek duymadan bu faaliyeti gerçekleştirebilir. İş Kanunu ile Borçlar Kanununda buna dair bir hüküm mevcut olmasa bile çeşitli yönetmeliklerde işverenin işyerinde güvenlik kamerası kullanmasını gerektirecek yükümlülükler belirtilmiştir. Örneğin, sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağılım merkezleri ile alışveriş merkezlerinin güvenliği açısından kamera kullanımı bu işverenler için bir yükümlülük haline gelmiştir. Bunun dışında işveren meşru bir menfaatinin olduğu durumlarda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, söz konusu menfaatle bağlantılı ve sınırlı şekilde ölçülülük kuralları çerçevesinde güvenlik kamerası kullanabilir.

   İşverenin menfaati ile işçilerin kişilik hakları arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı ve hangi tarafın ne ölçüde korunacağına ilişkin çeşitli ölçütler mevcuttur. AİHM 05.10.2017 tarihli Bărbulescu v. Romania (başvuru no.61496/08) kararında işçilerin işverenler tarafından çeşitli yollarla izlenebilmesine ilişkin bazı ölçütler geliştirmiştir. Buna göre işveren ilk olarak işçiye söz konusu izleme faaliyetinin niteliği ve kapsamı hakkında bilgi içeren bir bildirimde bulunmalıdır. İşveren ilgili bildirimi, izleme faaliyeti başlamadan önce yapmalıdır. İşveren söz konusu izlemenin yapılmasını haklılaştıran meşru gerekçeler göstermelidir. Söz konusu izlemenin özel hayata yaptığı müdahale arttıkça faaliyetin meşru olabilmesi için daha haklı sebepler ileri sürülmelidir. İzleme faaliyeti gösterilen meşru gerekçe ile sınırlı olarak sürdürülmelidir. Ayrıca işverenin söz konusu amacı gerçekleştirebilmek için özel hayata daha hafif şekilde müdahale eden başka bir yolu seçme imkanının mevcut olup olmadığı araştırılmalıdır.

   Bu ölçütler bağlamında işverenin işyerinde güvenlik kamerası kullanması ile işçilerin kişisel verilerin işlenmesini değerlendirebiliriz. AİHM kararında da belirtildiği üzere işveren öncelikli olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Bu bakımdan bilgilendirmeye dayanmayan bir kamera kullanımı hukuka aykırı olacaktır. İşveren çalışanlarını, izleme faaliyetinin amacı, süresi, uygulama şekli, kameraların yerleştirildiği alanlar, kamera sayısı hakkında bilgilendirmelidir. İkinci olarak işverenin işyerinde güvenlik kamerası kullanması hususunda meşru bir menfaatinin bulunması gerekir. İşverenin meşru menfaati, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, işyerinin korunması veya üretim sürecinin kontrol edilmesi olabilir. Üretim sürecinin kontrol edilmesi amacıyla yapılan kamera kullanımı makinelere yönelik olmalıdır. İşverenin ulaşmak istediği amacı gerçekleştirmesi için farklı yöntemler bulunuyorsa, o yöntemler de değerlendirilmelidir. Güvenlik kamerası kullanımına göre kişilik haklarına daha az müdahalede bulunan bir yöntemin veya aracın varlığı halinde kamera kullanımı kabul edilemez. Bunun dışında çalışanların performanslarını ölçme veya tüm davranışlarını izleme amacı taşıyan kamera kullanımları özel hayata müdahaleyi ağırlaştırmaktadır.

   İşçilerin sürekli ve kesintisiz şekilde izlenmesi, işçilerin stres altına girmesine ve ruh sağlıklarının olumsuz anlamda etkilenmesine sebep olabilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda işverenin menfaatinin ön planda tutulması söz konusu olmayacaktır. Üçüncü olarak izleme faaliyeti işverenin güttüğü amaç çerçevesinde kalmalıdır. Kamera kullanımı teker teker işçiler üzerine yoğunlaşmanın ötesinde genel olarak işyerini ve iş faaliyetlerini kapsamalıdır. Bu bakımdan işçinin özel yaşamının gizliliği açısından büyük önem teşkil eden dinlenme alanları, duş yerleri, tuvaletler ve giyim odası gibi yerler izlenemez. İşyerine konulan kamera sayısı, kameraların yerleştirildiği alanlar, kameraların görüş açısı ve mesafesi ve çekilen görüntülerin saklanma süresi işverenin meşru menfaatiyle uyumlu olmalıdır.

   KVKK gereğince veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle kural olarak bilgilendirmeye dayanmadan yapılan gizli kamera kullanımı hukuka aykırılık teşkil edecektir. Ancak KVKK’nın 28.maddesinin 2.fıkrasının a bendi uyarınca kişisel verilerin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olduğu durumlarda veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü söz konusu değildir. Buna göre işveren, suç teşkil eden davranışların varlığına ilişkin bir şüphe ile bu şüpheyi haklı gösterecek olguların varlığı halinde gizli kamera kullanabilir. Gizli kamera kullanımı, yalnızca ilgili suçu işlediğinden şüphelenilen işçilere yöneltilmeli, suçun işlendiğinin düşünüldüğü işyeri bölümleri ile sınırlı tutulmalıdır. İşverenin iş ilişkisiyle ilgili bağlılığı ve faaliyetleri denetlemek amacıyla gizli kamera kullanması kesinlikle mümkün değildir. Ayrıca şartları oluşmadan yapılan gizli kamera izlemeleriyle elde edilen görüntü ve ses kayıtları, işçinin iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia ettiği davalarda işveren tarafından delil olarak ileri sürülemez.

   Kaynak : https://okyayevren.com/yayinlar/isverenin-isyerinde-guvenlik-kamerasi-kullanmasinin-kisisel-verilerin-korunmasi-bakimindan-degerlendirilmesi/

 • PCMODTR @pcmodtr

  Uzun süredir Unifi ip cam ve NVR (protect) sistemlerini kullanıyorum çok kullanışlı ,güvenli ve zahmetsiz kurulumları var tavsiye ederim. Oldukca yetenekliler Amazon dan satın alabilirsin. Satın alamyı düşünürseniz yazın daha fazla bilgi ve kurulum için destek olurum.

2020 askere gideceklere tavsiyeler

Askerden yeni geldim, edindiğim tecrübeleri aktarmak istiyorum. Sormak istediğiniz bir soru varsa yanıtlarım.

Bu dediklerimi götürürseniz iyi olur, sıkıntı çekebilirsiniz yoksa. Bazı şeyler veriliyor zaten ama geç verilebiliyor.

10'ar tane kilot, atlet ve fanila alın (yeşil olsun mutlaka).

terlik

hem normal havlu hem banyo havlusu, şampuan, el sabunu, tuvalet kağıdı.

tırnak makası.

matrix 3 traş bıçağı (bimde var çok kaliteli bence) ve çalkalanarak kullanılan traş köpüğü (marka farketmez)

diş macunu

siyah ayakkabı boyası.

Acemi birliğinde verilen hiç bir şeyi atmayın, denetlemede lazım oluyor.

2 tane ufak kilit

Banka kartı (para götürmenize gerek yok, para geçmiyor askeriyede)

Telefonu usta birliğinde alın bence, arkadaşımın sim kartını askercell değil diye acemilikte kırmışlardı.

Kaç numara ayakkabı giyiyorsanız o numarayı isteyin (ben denizciydim, kundura veriyorlar).

Kitap götürün (kütüphane oluyor ama asker olmadığı için alamayabiliyorsunuz kitap yerine göre)

katılış tarihi ne zaman başlıyorsa o zaman gidin, erken terhis olursunuz ve ilk geldiğiniz için etrafı da anlarsınız hemen.

Şimdilik aklıma gelenler bunlar.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 6 / 11

Huawei ve Honor Marka Telefonlara Aramalarda Otomatik Ses Kaydı Alma Özelliği Kazandırma

Huawei'nin telefonlarında kullandığı arayüz aslında aramalarda otomatik ses kaydı alabiliyor. Ancak ülkemizde satılan Huawei ve Honor marka telefonlarda ses kayıt özelliği yazılımdan kaldırılmış.

https://cloud.mail.ru/public/43rm/4MXZEwmVh bu APK dosyasını telefona kurunca ses kayıt özelliği geri geliyor. Yükledikten sonra arama ayarlarından kayıt alma seçeneğini aktif etmeyi unutmayın. Ses kayıtları ses kaydedeci uygulamasından dinlenebiliyor.

 

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Kaliteli Video Editleme Programları (Linux)

Linux sistemlerde Adobe uygulamalarını resmi bir destek mevcut değil. Kullanmak isteyen kişiler Wine programı ile kullanabilmektedir. Fakat bunun pek verimli bir sonuç olduğunu söylemek zor.

Bende Video Editleme ile uğraşan biri için 2 adet kaliteli programı tavsiye edeceğim.

1- DaVinci Resolve

DaVinci Resolve benimde sonradan fark ettiğim fakat yurt dışında ki bir çok videografikerlerin Adobe Premier CC’yi bırakıp DaVinci’ye geçtiğini gördüm.

Biraz araştırma ile DaVinci Resolve’nin özellikle de renklendirme işlerin de oldukça kaliteli olduğunu fark ettim. Aynı zamanda Premier CC gibi video edit işlerinde ihtiyaç duyulan tüm özelliklere sahip olması da cabası ve ücretsiz.

Tabi isteyenler için paralı versiyonu da var fakat bu Adobe gibi sürekli bir ödeme yerine tek seferle kısıtlı.

https://www.blackmagicdesign.com/tr/products/davinciresolve/

2- Kdenlive

Kdenlive programı ile de ufak notebook’umda kısa videoları editlemek için program ararken karşılaştım. Kdenlive 4K video desteği ve modern arayüzü ile beni etkilemeyi başardı. Intel grafik kartlarına da destek sağlamaktadır. Yani düşük bir bilgisayar da basit video editleme işlerinizi rahatça yapabilirsiniz. Programın GPU Render desteğide mevcut.

Intel, AMD ve NVDIA ekran kartlarının bir çoğuna destek var hatta Adobe’nin desteklemediği bir çok ekran kartına destek sağlanmış durumda diyebilirim.

https://kdenlive.org/en/

Programı denediğim en düşük sistemin özelleri şudur:

4 GB Ram – Intel Celeron n3350 CPU ve Intel HD 500 GPU

böylece buradan baz alarak sisteminizde nasıl çalıştığı konusunda bir fikre sahip olabilirsiniz.

Düşük sistemler de böyle programları denemek gibi garip bir huyum var 😀

1 dk’lık bir videoyu ortalama 2’dk da render aldı. (Ara geçişler ve ses efektleri)

Bu da böyle düşük bir sisteme göre oldukça normal tabi ki. Zaten böyle bir sistemde uzun videolar render yapamazsınız ama sınırları zorlamak hoştur.

Bir sonra ki yazıda görüşmek üzere hoşçakalın 🙂

Orjinal yazımın linki: https://mertyildizbio.wordpress.com/2020/01/02/kaliteli-video-editleme-programlari-linux/

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Çamaşır makinesine karar verdik fiyatı yaklaşık 2900 lira. Gittigidiyor, n11, trendyol'dan almayı düşünüyoruz en ucuz oradalar, HB'de biraz daha pahalı, kuponu falan olan var mıdır? 🙂 Dün gittigidiyor'da %5 indirim vardı bugün kaldırmışlar 🙁

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 17 / 20

Algoritma Oluşturarak Her Siteye Farklı Bir Şifre Üretmek

Arkadaşlar bu konu devamlı gündeme geliyor. LP abimiz de her seferinde bütün hesapları birden kaptırmamak adına "Biliyorum çok zor ama her yerde farklı şifre kullanın" diyor. Size basit ve gayet güvenli bir şekilde her sitede farklı şifre üretme yöntemini açıklayacam;

Şimdi başlangıç için güçlü bir şifremiz olsun ve bunu ezberleyin.
Örneğin; t9!TEf#29b

Sonrasında gireceğiniz sitenin ismine göre kendi belirleyeceğiniz bir algoritmayla şifrenin sizin belirleyeceğiniz yerlerine o sitenin harflerinden ekleyeceksiniz.

Şifrenin harf ekleyeceğiniz kısımları şu alt çizgili yerler olsun; t_9_!_TEf#29b

Şimdi örneğin Facebook'a gireceksiniz. Girdiğiniz sitelerin "ilk iki ve son bir harfini" kullanmaya karar verdiniz ve dediniz ki o harflerden bi sonra gelen harfler olsun. (İsterseniz önceki ya da iki sonraki harf diyerek daha da karmaşıklaştırabilirsiniz)

Bu durumda Facebook için ekleyeceğiniz harfler "F" "A" ve "K"den sonraki harfler oluyor. "F"den sonraki harf "G", "A"dan sonraki harf "B", "K"den sonraki harf "L". Şimdi bu harfleri 1. küçük 2. büyük 3. büyük yapmak istediniz diyelim. Bu durumda ekleyeceğiniz harfler g, B ve L oldu.

Bu durumda Facebook için şifremiz şu şekilde oluyor:
tg9B!LTEf#29b

Şimdi aynı algoritmayla Linkedin'e girdiğinizde şifreniz şöyle olacaktır;
tm9J!OTEf#29b

İnstagram İçin;
tj9O!NTEf#29b

Bilmem anlatabildim mi? Bu örneğini verdiğim çok güvenli. Bunun daha basitini veya daha zorunu oluşturabilirsiniz.

Bu şekilde şifreniz çalınsa bile aynı olmadığı için başka sitelerde hesabınıza erişemeyeceklerdir.

Umarım size bir fikir vermişimdir. Yaratıcılığınızı kullanın ve güvende kalın 😀

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Aracın hızına göre saniyede gidilen metre.

10 km / saat : 2,7 m / saniye
20 km / saat : 5,5 m / saniye
30 km / saat : 8,3 m / saniye
40 km / saat : 11,1 m / saniye
50 km / saat : 13,8 m / saniye
60 km / saat : 16,6 m / saniye
70 km / saat : 19,4 m / saniye
80 km / saat : 22,2 m / saniye
90 km / saat : 25 m / saniye
100 km / saat : 27,7 m / saniye
110 km / saat : 30,5 m / saniye
120 km / saat : 33,3 m / saniye
130 km / saat : 36,1 m / saniye
140 km / saat : 38,8 m / saniye
150 km / saat : 41,6 m / saniye
160 km / saat : 44,4 m / saniye
170 km / saat : 47,2 m / saniye
180 km / saat : 50 m / saniye

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 7 / 9

Vodafone'da Turkcell Superbox gibi sınırsız mobil İnternet sunmaya başlıyor. Sabah saatlerinde siteye eklemişler ama sonradan kaldırmışlar.

Vodafone her ne kadar İnternet konusunda berbat olsada Turkcell ile rekabet olacak. Eğer Telekom'da böyle bir hizmet çıkarırsa alınabilir seviyelere (70-80) düşer.

#Vodafone

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 10 / 14