Reakbet Kurumu tarafından Sony Türkiye'ye ceza verildi.

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin online satışlar bakımından bayilerinin yeniden
satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine
oyçokluğu ile, ...maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul
tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2.346.618,62 TL
idari para cezası verilmesine oybirliği ile,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde
yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.
#Sony #sonyturkiye
https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/sony-eurasia-pazarlama-a-s-hakkinda-yuru-df288f2a2cefe81180ea00505694b4c6

Haberi okuduktan sonra ufak bir hatırlatma bu ceza Rekabet Kurumu tarafından verilen bir ceza; son günlerde ki soruşturma Ticaret Bakanlığı tarafından yapılıyor.Orada karar açıklanmadı.

BeğenFavori PaylaşYorum yap