C# Generics alt dalına ilgililere bir sorum var.

public interface IBaseRepository where TEntity : BaseEntity

public class BaseRepository : IBaseRepository where TEntity : BaseEntity, new() where TContext : DbContext, new()

public interface IUnitOfWork : IDisposable
{
IBaseRepository GetRepository() where TEntity : BaseEntity;
int SaveChanges();

}

public class UnitOfWork : IUnitOfWork
{

public IBaseRepository GetRepository() where TEntity : BaseEntity
{

return new BaseRepository(_context, Activator.CreateInstance(typeof(TEntity)));
}

Son satırda gözüktüğü gibi yeni BaseRepository tipinde bir class dönmek istiyorum ama 2. parametreyi yemiyor.

default anahtar sözcüğünü de denedim nafile.
TEntity tipini nasıl tanıtabilirim?

TS bazı kelimeleri kestiği için pastebin linki

https://pastebin.com/UQRA1V9Q

#csharp #oop #programlama

BeğenFavori PaylaşYorum yap