Excel de metin ve sayı içeren hücrelerden sadece sayıyı çıkarmak.

Function sadece_sayi(ifade)
Dim harf As String
Dim uzunluk As Long
uzunluk = Len(ifade)
sadece_sayi = ""
For i = 1 To uzunluk
If IsNumeric(Mid(ifade, i, 1)) Then
sadece_sayi = sadece_sayi & Mid(ifade, i, 1)
End If
Next
End Function

#gif #excel #vba

BeğenFavori PaylaşYorum yap