Buna göre, Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 17,3'ü iki katlı, yüzde 14,4'ü 5 katlı, yüzde 13'ü 6 katlı ve yüzde 11,7'si tek katlı binalarda ikamet ediyor. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı yüzde 9,5 oldu.

Hanehalklarının yüzde 46,4'ünün asansör bulunan, yüzde 53,6'sının ise bulunmayan üç ve daha çok katlı binalarda yaşadığı belirlendi. Hanehalklarının yüzde 43'ünün otopark bulunan binalarda ikamet ettiği, yüzde 57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

Türkiye'de hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yıllarında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği anlaşıldı. Hanehalklarının yüzde 47,4'ünün 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ettiği belirlendi.

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi, yüzde 27,6'sının kiracısı, yüzde 8,4'ünün sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

BeğenFavori PaylaşYorum yap