Fatih'in hocası Akşemseddin, Mâddetü'l Hayât'ında, aynen şöyle yazmaktadır. "Cümle marazların (hastalıkların), sûret-i nev'iyyesi hasebiyle (çeşitleri bakımından), nebât ve hayvânlarda olduğu gibi, tohumları ve aslları vardır, ot tohumu ve ot kökü gibi bunlar gözle görünmez."

1450 yılında bulduğumuz, mikroskopun olmadığı, Pasteur'den 4 asır öncesinde olduğumuz unutulmamalıdır.

#bilim

BeğenFavori PaylaşYorum yap