#Yurtdışı teminli telefon vb ürünlerin #IMEI kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarılmış.

Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılır. Ancak bu süre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü gereği; Kurum kayıtlarında olmadığı halde haberleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210220-16.htm

BeğenFavori PaylaşYorum yap
  • ad33p @ad33p

    Yanlış okumuş olabilir misiniz? Yurtdışından gelen cihaz 365 gün içerisinde kayıt edilebilir ama 120 günlük kullanımı etkilemez diyor.
    Madde 9/4
    "Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılır. Ancak bu süre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü gereği; Kurum kayıtlarında olmadığı halde haberleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez."