Bu satır kod çalışıyor ama bir alttaki çalışmadı nedense, benzer işlemler olmasına rağmen.
#VBA bilen varsa bakabilir mi?

MsgBox ExecuteExcel4Macro("VLOOKUP(" & Chr(34) & searchString & Chr(34) & "," & "'" & wbPath & "[" & wbName & "]" & wsName & "'!r1c3:r10c5,3,FALSE)")

MsgBox ExecuteExcel4Macro("INDEX(" & "'" & wbPath & "[" & wbName & "]" & wsName & "'!r1c5:r5000c5," & "MATCH(" & Chr(34) & searchString & Chr(34) _
& "," & "'" & wbPath & "[" & wbName & "]" & wsName & "'!r1c3:r5000c3,0) )")

wbPath = "d:\users\fatihmi\Desktop\"
wsName = "Sheet1"
wbName = "Ornek.xlsx"
searchString = "deneme"

Sonucu getirebilmesi için, C sütununda searchString değeri bulunmalı ve karşılık olarak E sütununda bir getireceği bir değer olmalı.

BeğenFavori PaylaşYorum yap