DigitalOcean üzerinde grafik arayüzlü seedbox kurulumu.

İstek üzerine rehber yapayım dedim. 1TB aylık kota ile istediğiniz torrent'i (yasa dışı önermem tabi ki :D) engel veya hız derdi olmadan indirebilirsiniz. Bu sistemin pratiği torrent ile yavaş ve uzun sürecek indirmeleri IDM gibi indirme yöneticilerle hızlandırmak ve daha da önemlisi eğer bulunduğunuz yerde torrent engelli ise (Yurt, cafe gibi...) istediğiniz an download yapabilirsiniz.

Gerekenler: 

 • En ucuzundan Digitalocean dropleti
 • TightVNC
 • WinSCP
 • Putty
 • Makul bir indirme yöneticisi (IDM önerilir.)
 1. Digitalocean üzerinde hesap oluşturup 5$'lık Ubuntu dropleti açın.
 2. Size verilen IP ile Putty üzerinde SSH açın ve sizden istenen ilk şey olan parolanızı değiştirin.
 3. Önce FTP sunucyu kuralım

sudo apt-get update

sudo apt install vsftpd

sudo nano /etc/vsftpd.conf ile yapılandırma dosyasını açın
write_enable=yes satırının yanındaki yorum işaretini kaldırın
ctrl+x ile dosyayı kaydedin

sudo nano /etc/ftpusers ile dosyayı açın ve listeye root'U ekleyin
Bunu yapmak için yorum işaretini varsa kaldırmanız root kelimesi yoksa eklemelisiniz. Tam hatırlayamıyorum.

ctrl+x ile dosyayı kaydedin

sudo service vsftpd restart

VNC'yi kuralım

apt-get -y install ubuntu-desktop tightvncserver xfce4 xfce4-goodies
adduser vnckullanıcıadı
passwd vnckullanıcı şifresi
echo "vnc ALL=(ALL)    ALL" >> /etc/sudoers root yetkisi verdik
su - vnc
vncpasswd Enter. VNC sunucusunun şifresi bu adımda değiştirilecek
exit

VNC programını servise çevirmemiz lazım, bunun için

sudo nano /etc/init.d/vncserver ile dosyayı açın ve şunları ekleyin.
#!/bin/bash
PATH="$PATH:/usr/bin/"
export USER="vnc"
DISPLAY="1"
DEPTH="16"
GEOMETRY="1024x768"
OPTIONS="-depth ${DEPTH} -geometry ${GEOMETRY} :${DISPLAY}"
. /lib/lsb/init-functions

case "$1" in
start)
log_action_begin_msg "Starting vncserver for user '${USER}' on localhost:${DISPLAY}"
su ${USER} -c "/usr/bin/vncserver ${OPTIONS}"
;;

stop)
log_action_begin_msg "Stoping vncserver for user '${USER}' on localhost:${DISPLAY}"
su ${USER} -c "/usr/bin/vncserver -kill :${DISPLAY}"
;;

restart)
$0 stop
$0 start
;;
esac
exit 0

ctrl+x ile kaydedin.
sudo nano /home/vnc/.vnc/xstartup ile dosyayı açın ve şunları ekleyin
#!/bin/sh
xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
startxfce4 &
ctrl+x ile kaydedin

chown -R vnc. /home/vnc/.vnc && chmod +x /home/vnc/.vnc/xstartup
sed -i 's/allowed_users.*/allowed_users=anybody/g' /etc/X11/Xwrapper.config

chmod +x /etc/init.d/vncserver && service vncserver start
update-rc.d vncserver defaults

Artık TightVNC istemcisini açıp adres kısmına IP:5901 yazarak sunucuya ulaşabilirsiniz.
VNC engelli olabilir bulunduğunuz yerde bunu aşmak için SSH portumuzu 22'den 443'e çekip WinSCP ile güvenli FTP
açabilmeliyiz
sudo nano /etc/ssh/sshd_config ile dosyayı açın port yazısının yanındaki yorum işaretini kaldırın ve 22'yi 443 yapın.
ctrl+x ile kaydedin.
reboot
Evet artık WinSCP'yi açıp SFTP seçip IP'mizi yazın ve portumuzu 443 yaparak sunucya torrentleri ekleyebiliriz.
VNC ile bağlandığımız masaüstümüzdeki Internet>Transmission programıyla torrentleri indirebiliriz.
torrentler indiğinde ise WinSCP ile dosyaları home/vnc/dowloads kısmından alıp /root/ klasörüne taşıyabiliriz.
Tarayıcıya ftp://ip/root:rootşifresi/ yazıp enterlayrak IDM indirmeyi başlatacağı syafayı açabiliriz.
BeğenFavori PaylaşYorum yap
Tüm blog yazılarını gör