AMD Hackintosh üzerinde Adobe ürünlerinin çökmesini düzeltmek için çözüm

(Adobe Çökme Sorununu Düzeltmek)

İşlemler

 1. İlk olarak adobe creative cloud ve uygulamalarını kurunuz.
 2. Terminal uygulamasını açınız.
 3. Komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.
files_list=(MMXCore FastCore TextModel libiomp5.dylib)
lib_dir="${HOME}/Documents/AdobeLibs"
lib1_file="${lib_dir}/libiomp5.dylib"
lib1_link="https://raw.githubusercontent.com/naveenkrdy/Misc/master/Libs/libiomp5.dylib"

for file in $files_list; do
  find /Applications/Adobe* -type f -name $file | while read -r curr_file; do
    name=$(basename $curr_file)
    sw_vers -productVersion | grep "11" >/dev/null 2>&1
    [[ $? == 0 ]] && [[ $name =~ ^(MMXCore|FastCore)$ ]] && continue
    echo "found $curr_file"
    sudo -v
    [[ ! -f ${curr_file}.back ]] && sudo cp -f $curr_file ${curr_file}.back || sudo cp -f ${curr_file}.back $curr_file
    if [[ $name == "libiomp5.dylib" ]]; then
      [[ ! -d $lib_dir ]] && mkdir $lib_dir
      [[ ! -f $lib1_file ]] && cd $lib_dir && curl -sO $lib1_link
      adobelib_dir=$(dirname "$curr_file")
      echo -n "replacing " && sudo cp -vf $lib1_file $adobelib_dir
    elif [[ $name == "TextModel" ]]; then
      echo "emptying $curr_file"
      sudo echo -n >$curr_file
    else
      echo "patching $curr_file"
      sudo perl -i -pe 's|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x6A\x00|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x3A\x00|sg' $curr_file
      sudo perl -i -pe 's|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x4A\x00|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x1A\x00|sg' $curr_file
    fi
  done
done
 1. Tekrar komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.
agent_dir="${HOME}/Library/LaunchAgents"
env_file="${agent_dir}/environment.plist"
lib_dir="${HOME}/Documents/AdobeLibs"
lib2_file="${lib_dir}/libfakeintel.dylib"
lib2_link="https://raw.githubusercontent.com/naveenkrdy/Misc/master/Libs/libfakeintel.dylib"

sw_vers -productVersion | grep "11" >/dev/null 2>&1
if [[ $? == 0 ]]; then
  [[ ! -d $lib_dir ]] && mkdir $lib_dir
  [[ ! -f $lib2_file ]] && cd $lib_dir && curl -sO $lib2_link
  env="launchctl setenv DYLD_INSERT_LIBRARIES $lib2_file"
else
  mkl_value=$(
    sysctl -n machdep.cpu.brand_string | grep FX >/dev/null 2>&1
    echo $(($? != 0 ? 5 : 4))
  )
  env="launchctl setenv MKL_DEBUG_CPU_TYPE $mkl_value"
fi

[[ ! -d $agent_dir ]] && mkdir $agent_dir
cat >$env_file <<EOF
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
 <key>Label</key>
 <string>mkl-debug</string>
 <key>ProgramArguments</key>
 <array>
 <string>sh</string>
 <string>-c</string>
  <string>$env;</string>
 </array>
 <key>RunAtLoad</key>
 <true/>
</dict>
</plist>
EOF

launchctl load ${AGENT} >/dev/null 2>&1
launchctl start ${AGENT} >/dev/null 2>&1
 1. macOS sistemi yeniden başlatın.

İşlemleri geri almak için:

 • Komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.
files_list=(MMXCore FastCore TextModel libiomp5.dylib)
for file in $files_list; do
  find /Applications/Adobe* -type f -name $file | while read -r curr_file; do
    sudo -v
    [[ -f ${curr_file}.back ]] && echo "Restoring backup $curr_file"&& sudo mv -f ${curr_file}.back $curr_file
  done
done
 • Komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.
agent_dir="${HOME}/Library/LaunchAgents"
env_file="${agent_dir}/environment.plist"
if [[ -f $env_file ]]; then
  echo "Deleting $env_file"
  launchctl unload ${env_file} >/dev/null 2>&1
  launchctl stop ${env_file} >/dev/null 2>&1
  rm -rf $env_file
fi
 1. macOS sistemi yeniden başlatın.
BeğenFavori PaylaşYorum yap
Tüm blog yazılarını gör