#İbrahimKalın'ın #BarbarModernMedeni kitabından, medeniyet mefhumu çerçevesinde #teknoloji'k ve #bilim'sel ilerlemenin tabiat(ımız) ile olan ilişkisine dair belli başlı tespitler... (s.47-48)

"Modern dönemde teknoloji ile medeniyet arasında kurulan doğrusal ilişki, teknikalist bir medeniyet tasavvurunun doğmasına yol açmış ve teknolojik icat ve ilerleme kapasitesi, medeniliğin başlıca ölçütü haline gelmiştir. Geleneksel toplumların geliştirdiği tekniklerin tersine modern teknoloji, otomasyona dayalıdır ve giderek karmaşık hale gelen bu özelliğinden dolayı, insanın kendi el emeğiyle ve tabiatla olan ilişkisini köklü bir değişime uğratmıştır. Modern teknoloji sadece insan-tabiat ilişkisini dönüştürmemekte, aynı zamanda "insanın özü"ne ilişkin yeni ve tehlikeli imkânları da ortaya çıkarmaktadır. 1955 yılındaki Nobel toplantısında Amerikalı kimyager Wendell Stanley'in sarf ettiği "Hayat çok yakında, bir canlıyı istediği gibi sentezleyecek, parçalayacak ve değiştirecek kimyagerin eline teslim edilecektir" sözlerine dikkat çeken Heidegger, insanların bu sözleri hayranlıkla dinlemesinin büyük bir felaketin habercisi olduğunu söyler.* Varlığa ve insan hayatına yönelik bu tutum, teknoloji aracılığıyla insanın mahiyetini değiştirmeyi hedeflemektedir. Nitekim son yıllarda bir grup bilim adamının öncülüğünü yaptığı "transhümanizm" akımına göre, insanların biyolojik yapısını ve psiko-somatik kodlarını bio-teknoloji ve genetik mühendisliği marifetiyle değişime uğratmak, bir firsat olarak görülmeli ve desteklenmelidir. Modern teknolojinin sunduğu bu tür imkaların genetik kodların değiştirilmesinden biyolojik ve kimyasal kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına kadar ne tür büyük felaketlere kapı araladığını görmek zor olmasa gerektir.**

Yunancada techne, Arapçada sınâ'a kelimeleri, bir işi yapma biçimi, sanat, teknik ve zanaat anlamlarını taşır ve insanın kendine ve tabiata yabancılaşmadan teknik ve teknolojik araçları kullanabilme imkânını işaret eder. Heidegger ve onu takip eden "anti-hümanist" düşünürlere göre insanlık vasfimızı ve tasarruf hakkımızı yitirmeden tekniği ve teknolojik araçları kullanmak mümkündür. Fakat bunun için varlığa ve eşyaya karşı farklı bir tutum içinde olmak gerekir. Heidegger bu tutumu ifade etmek için "varlıkların kendileri olmasına izin verme" manasında 'Gelassenheit' kelimesini kullanır.*** Meister Eckhart gibi Hiristiyan mistiklerinin de kullandığı 'Gelassenheit', varlıkların "ne ise o olmalarına izin verme" tavrını ifade eder. Buna göre insan toprakla, havayla, suyla ilişkisinde tahakküm kurma, dönüştürme, istediğini zorla elde etme gibi bir tutum içine girmez. Kendi dışındaki varlıklarla temas ederken kendini bir efendi olarak görmez. Varlıkla barış içinde ama kendi özgürlüğünü ve geleceğini de teminat altına alacak şekilde hareket eder. Böylece insan, özne olma vasfinı yitirmeden varlığa karşı huzur içinde olabilir."

Dipnotlar:

*Martin Heidegger, Discourse on Thinking (New York: Harper Torchbooks, 1966), s.52

**Habermas, modern tıp bilimlerindeki bu eğilime 'The Future of Human Nature' (Polity, 2003) adlı çalışmasında şiddetli bir şekilde karşı çıkar. Habermas'ın temel argumanlarının bir değerlendirmesi için bkz. İbrahim Kalın, " 'All to Human' and That is the Problem", Sacred Web, sy.13 (July 2004), s.153-158.

***Heidegger, Discourse on Thinking, s.54. Heidegger teknoloji sorununa bir başka çalışmasında tekrar eğilir: The Question Concerning Technology and Other Essays (New York: Harper, 1977)

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Akıllı teknolojiler çağında çalışma, ilerleme ve insan refahına dair değerlendirmeler...

#akış #teknoloji #KİTAP #kitaptavsiyesi #BLOG

The Second Machine Age (Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee) - Ümit Büyükyıldırım

The Second Machine Age: Akıllı Teknolojiler Devrinde Çalışma, İlerleme ve Refah; teknolojik ilerleme ile birlikte değişecek çalışma yaşamı ve insan refahını değerlendiriyor. Kitap,...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Telegram'dan garip atılımlar devam ediyor. 😀 Az önce bildirim yolladı bizle çalışmak ister misiniz mealinde.

#telegram #teknoloji #akış

https://www.nakahella.com/2020/01/telegram-icerik-moderatoru-alm-icin.html

Telegram, "İçerik Moderatörü" Alımı İçin Duyuru Yaptı

Telegram, "İçerik Moderatörü" Alımı İçin Duyuru Yaptı
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Teknofest bu sene Gaziantep'te yapılacakmış. Antep'te öğretmenim, belediye mesaj göndermiş turnuvalara katılmak isteyen öğretmenlere gerekli malzeme ve eğitim desteği sağlanacaktır diye.

Benim de amacım orada yer almak ve ufak da olsa bir proje yapmak. Ana sınıfı öğretmeni olduğum ve köy okulunda çalıştığım için çocuklarla bir proje yapmam çok zor, ama kendim belki bir şeyler bulursam çocuklar da ufak yardımlar ederlerse katılma şansım olur. Şu andan itibaren düşünmeye başlıyorum, sizlerden de fikir varsa alırım. Amacım birinci olmak değil, insanlar roket falan fırlatabilmişler geçen sene. Benimki daha basit, ardunio ile yapılabilen şeyler olur.

#teknofest #teknofest2020 #teknofestgaziantep #akış #yarışma #teknoloji #eğitim

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Telefona type c çoğaltıcı takılıp Hem şarj edip hem USB bağlanabilir mi

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#konudışı #teknoloji #pc #TeknoTavsiye #NAS

Herkese iyi haftalar,

Şirketimize yeni NAS sistemi kurmayı düşünüyoruz. Konu ile ilgili öneriniz var mıdır?

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#TeknoYardım #teknoloji #Chromecast
Merhabalar, Chromecast 2 kullanirken cep telefonundan chrome ekrani mirror ederken ayni zamanda cep telefonundan bluetooth ile sesi verebiliyor muyuz?

yani chromecast 2 nin bluetoothu yok ama telefonun bluetoothu ile yayin yapabiliyor muyum o sirada?

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#TeknoYardım #teknoseyir #teknoloji #Bilgisayaryardim
Bir sorum var, evde monitör var, bu pc ye bagli.

bazen laptop kullaniyorum bunu bir kabloyla monitöre bagliyorum ama bunu degistirmek istiyorum.

elimdeki laptopu monitöre kablosuz olarak nasil baglayabilirim?
en verimli, en kullanisli sekilde?

BeğenFavori PaylaşYorum yap