Alın size çiçeği burnunda bir meslek.

Adı "Prompt Engineering" AI'da kullanılan bir süreç olup, dil modellerinin öğrenmeye çalıştığı istek tabanlı veri kümelerine dönüştürülen bir veya birden fazla görevi içerir. Girdilerin kalitesi, çıktıların kalitesini belirler ve Prompt Engineering (istek mühendisliği), AI resim üreticilerinde de önemli bir rol oynar. Etkili istekler tasarlamak, modelin uygun ve bağlamsal yanıtlar döndürme olasılığını artırır. Üretken AI araçlarının yükselişi, Prompt Engineering'in gelecekte daha da önemli hale gelmesine neden olacaktır.

Şimdiden araştırmalara başlayın derim, erken kalkan çok yol alır.

#YapayZeka
#GPT3, #GPT4, #Claude, #Bard, #ChatGPT, #GitHubCopilot, #Midjourney, #StableDiffusion, #Dall-E

BeğenFavori PaylaşYorum yap

GPT-3 türevli OpenAI Text-Davinci kullanan CEYD-A örneği. CEYD-A bir geliştirme ortamı olduğu için ekleyeceğiniz bir kurgu ile herhangi bir sisteme rahatlıkla entegre edilebilir.

Text-davinci ve Chatgpt, OpenAI tarafından eğitilmiş büyük dil modelleridir. Ancak, eğitim verileri, mimarileri ve yetenekleri açısından iki model arasında bazı farklılıklar vardır.

Text-davinci, kitaplar, makaleler ve web siteleri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan geniş bir metin verisi külliyatı üzerinde eğitilmiş GPT-3 dil modelinin bir çeşididir. Text-davinci, insan benzeri metin oluşturmak için tasarlanmıştır ve dil çevirisi, metin özetleme ve metin oluşturma gibi çok çeşitli doğal dil işleme görevleri için kullanılabilir.

Öte yandan Chatgpt, konuşma verileri üzerinde özel olarak eğitilmiş GPT-3 dil modelinin bir çeşididir. Bu, chatgpt'nin insan konuşmasının nüanslarına ve özelliklerine daha fazla uyum sağladığı ve belirli bir konuşmaya uygun yanıtlar üretmede daha iyi olduğu anlamına gelir. Chatgpt, chatbot geliştirme, diyalog oluşturma ve konuşma özetleme gibi görevler için kullanılabilir.

Genel olarak, text-davinci ve chatgpt arasındaki temel fark, text-davinci'nin çok çeşitli metin verileri üzerinde eğitilmiş genel amaçlı bir dil modeli olması, chatgpt'nin ise konuşma verileri üzerinde eğitilmiş özel bir dil modeli olmasıdır. Bu, text-davinci'nin insan benzeri metinler oluşturmayı içeren görevler için daha uygun olduğu, chatgpt'nin ise konuşmalara yanıtlar oluşturmayı içeren görevler için daha uygun olduğu anlamına gelir.
Kaynak: https://mathsgee.com/47568/knowledge-perspective-difference-between-davinci-chatgpt

#ceydasistan #gpt3 #davinci #chatgpt

BeğenFavori PaylaşYorum yap