#Net #csharp Arkadaşlar merhaba. Visual Studio'da konsol üzerinden çalışan bir programım var. Bunu web servis haline getirmem gerekiyor. Yani tarayıcıdan localhost yazdığım zaman bu algoritmayı çalıştıracak. Sonuç döndürmesine gerek yok, çalışsa yeter. Bunu nasıl yapabilirim? Teşekkürler.

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#programlama #Java #CSharp #mod

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#CSharp #dotnet
Dotnet core için çektiğim html dosyasını intend edecek küçük bir library bilen var mıdır acaba?

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Ecmascript 7 ile
this.yapayZekayiGetirGeriZekaliyiGotur = this.yapayZekayiGetirGeriZekaliyiGotur.bind(this)

üstteki kullanımda şöyle bir sadeleşmeye gidilmiş.

this.yapayZekayiGetirGeriZekaliyiGotur = ::this.yapayZekayiGetirGeriZekaliyiGotur;

https://stackoverflow.com/a/34212989/5665952

Şu :: olayını cpp'den sonra burada da görmek nasibimizde varmış.

Bu mesajda sana gönderme yaptım @turker 😛 Dün diyordun #java, #csharp al sana #cpp 😛

#JavaScript

React - uncaught TypeError: Cannot read property 'setState' of undefined

I am getting the following error Uncaught TypeError: Cannot read property 'setState' of undefined even after binding delta in the constructor. class Counter extends React.Component {...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

C#'ta internal keyword'ünün pratikte ne yapabileceğini gösteren güzel bir örnek, genelde internal ile private çok karşılaştırılsa da public ile internal'ı mukayese etmek pratikteki kullanımlarında daha rahat anlaşılmasını sağlıyor bu keywordün. #akış #programlama #CSharp
https://stackoverflow.com/a/166766/5955102

Practical uses for the "internal" keyword in C#

Could you please explain, what practical uses are there to the internal keyword in C#? I know that the internal modifier limits access to the current assembly, but when could I need it?
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Asp.net mvc ile kapsamlı bir altyapı denemesi yapmak isteyenlere önerebileceğim bir makale serisi var.

http://techbrij.com/generic-repository-unit-of-work-entity-framework-unit-testing-asp-net-mvc

Not: Makalede geçen araçları daha önceden konsol uygulamalarında test etmek büyük yarar sağlayacaktır.

#mvc #aspnet #csharp #dotnet

Generic Repository and Unit of Work Pattern, Entity Framework, Unit Testing,...

An example on Generic Repository and Unit of Work with IoC, Entity Framework and Unit Testing in ASP.NET MVC.
BeğenFavori PaylaşYorum yap

C# Generics alt dalına ilgililere bir sorum var.

public interface IBaseRepository where TEntity : BaseEntity

public class BaseRepository : IBaseRepository where TEntity : BaseEntity, new() where TContext : DbContext, new()

public interface IUnitOfWork : IDisposable
{
IBaseRepository GetRepository() where TEntity : BaseEntity;
int SaveChanges();

}

public class UnitOfWork : IUnitOfWork
{

public IBaseRepository GetRepository() where TEntity : BaseEntity
{

return new BaseRepository(_context, Activator.CreateInstance(typeof(TEntity)));
}

Son satırda gözüktüğü gibi yeni BaseRepository tipinde bir class dönmek istiyorum ama 2. parametreyi yemiyor.

default anahtar sözcüğünü de denedim nafile.
TEntity tipini nasıl tanıtabilirim?

TS bazı kelimeleri kestiği için pastebin linki

https://pastebin.com/UQRA1V9Q

#csharp #oop #programlama

BeğenFavori PaylaşYorum yap

C# Delegate Örneği


namespace Rextester
{
public class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
intDondurenBirDelegate kareAlFonksiyonu = sayi => sayi * sayi;
Console.WriteLine(kareAlFonksiyonu(4));

Console.WriteLine("========================");
string MerhabaMarsIfadesi = "Merhaba Mars";
istediginYaziyiYazdir yaziyiBuyukYaz = ifade => ifade.ToUpper();
Console.WriteLine(yaziyiBuyukYaz(MerhabaMarsIfadesi));

string buDegiskendekiMetinIkiKezYazilacak = "Teknoseyir";
istediginYaziyiYazdir yaziyi2KezYaz = ifade => ifade + " " + ifade;
Console.WriteLine(yaziyi2KezYaz(buDegiskendekiMetinIkiKezYazilacak));

}
}

public delegate int intDondurenBirDelegate(int parameter);
public delegate string istediginYaziyiYazdir(string yazi);
}

http://rextester.com/HRK34920
http://rextester.com/discussion/WCORT46131/C-Delegate-Example
Çıktı

16
========================
MERHABA MARS
Teknoseyir Teknoseyir

#CSharp #programlama

C# Delegate Ornegi - , C# - rextester

C# Delegate Ornegi - in C#
BeğenFavori PaylaşYorum yap